MR och Kvinnor

MR och Kvinnor

Fredliga hälsningar och välkommen till en av årets viktigaste föreläsningar i SMFR!

Runtom i världen utsätts kvinnor för olika former av förtryck och utsätts för diskriminering. SMFRs generalsekreterare Yasri Khan om varför empowerment av kvinnor varit och är en viktig framgångsfaktor för SMFR samt varför kvinnors delaktighet i fredsarbete är en nyckelfaktor för fred och säkerhetsfrämjande arbete. Föreläsningen är en del av SMFRs projekt om mänskliga rättigheter i Göteborg 2016.

Föreläsningen kommer bland annat att ta upp konventionen av eliminering av diskriminering mot kvinnor (CEDAW), FNs ”pionjär resolution” 1325 som handlar om kvinnors delaktighet i freds- och säkerhetsfrämjande arbete och resolution 1820 om kvinnor och sexuellt våld i konflikter.

Utöver det kommer det bli en del om jämställdhet och feminism. Att nå målet om ett samhälle där kvinnor som grupp inte längre aktivt förtrycks fysiskt eller ekonomiskt och begränsas i sina möjligheter i livet – samt olika teorier och metoder som förespråkas för att minska det upplevda förtrycket mot kvinnor. (Vit feminism, Liberalfeminism, Klassfeminism, Intersektionalism, mm)

Även workshops och övningar kommer att hållas för att synliggöra och tydliggöra, men även problematisera olika angreppssätt med olika för- och nackdelar.

Ambitionen är att skapa ökad medvetenhet om olika saker som sker i rummet, kulturen och om strukturer samt hjälpa till att erbjuda verktyg för att systematiskt stärka egenmakten hos kvinnor. Kommer också redogöra för hur Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa systematiskt arbetat med 1325 för att aktivt inkludera, stärka egenmakten hos muslimska kvinnor samt hur vi arbetat för att bygga upp den struktur som finns idag som varit framgångsrik i att lyfta, stärka och ge viktiga verktyg till unga muslimska kvinnor i det svenskmuslimska civilsamhället samt arbetet med projektet Muslimah – den svenskmuslimska kvinnororganiseringen i Sverige.

Det finns många sätt att jobba med dessa frågor. Det finns många olika mål och ambitioner för att jobba med jämställdhet, ibland kan de komplettera varandra och ibland kan de stå emot varandra.

SMFR initierade under Yasris tid som förbundsordförande viktiga insatser och genomdrev ett medvetet och strukturerat arbete för att kunna stärka, lyfta och peppa muslimska kvinnor och män, möjliggöra en mer tillgänglig plattform för sitt samhällsengagemang och organisering utifrån islamiska principer. Samt såg aktivt till att kvinnor hade ledande positioner att kunna lyfta och stärka, coacha och leda både män och kvinnor i sitt engagemang.

Föreläsningen är öppen för allmänheten!

Anmäla dig gör du till registrering@muslimerforfred.org

Skriv ditt namn och ”MR 15 oktober” i mejlet 


Datum: Lördag 15 oktober 2016 
Tid: 12.30 – 15.30
Plats: Blå Stället Angereds torg 13, 424 65 Göteborg

Vid frågor kontakta projektledaren via sara.younes@muslimerforfred.org