Malmö – Föreläsning om islamisk världsbild och postmodernism-20 Maj

Malmö – Föreläsning om islamisk världsbild och postmodernism-20 Maj

MALMÖ – Salam alaykum!

SMFR Malmö bjuder in till föreläsning om den islamiska världsbilden och den postmoderna världsordningen med SMFRs lokalavdelningsordförande Mohammed El Habet.

Föreläsning ämnar att väcka en medvetenhet kring olika sekulära ideer och sociala strukturer samt att nå en ökad förståelse för det islamiska perspektivet på livet, moral, beteende, människosynen och samhället.

Ambitionen är att erbjuda en insikt i hur metafysiska föreställningar och definitionen av kunskap och sanning skiftar från epok till epok. Att diskutera den historiska bakgrunden till hur olika förståelser av islam har utvecklats efter kolonialismen i relation till traditionell sunnitisk förståelse.

Kom, träffa andra och engagera dig i SMFR!

Lördagen 20 Maj kl 18:00-21:00
Sensus studieförbund Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö

För kontakt:
Mohammed El habet
Tel 07005123270
Mohammed.elhabet@muslimerforfred.org