Lär känna de kvinnliga följeslagarna del 1

Lär känna de kvinnliga följeslagarna del 1

I söndags (29/9) höll SMFR Järva ett event om kvinnliga följeslagare. De kvinnliga följeslagarna som det handlade om var Aishah Bint Abi Bakr och Asmaa Bint Abi Bakr, må Allah vara nöjd med dem båda. Deras liv och olika händelser som haft betydelse för islam och muslimer lyftes upp samt vilka egenskaper dem utmärkte sig i; i form av karaktär, kunskap och färdighet. Eventet avslutades med en reflektionsrunda och diskussion kring behovet av att lära sig mer om dem kvinnliga följeslagarna och att det inte talas om dem tillräckligt mycket.

Syftet med eventet var att sprida kunskap om kvinnliga följeslagare och ge unga kvinnor ett alternativ för förebilder att se upp till och lära sig av. Det är viktigt att vi som muslimer lär oss av vår historia och strävar efter att lära oss om islam och få en förståelse i det teoretiska såväl som det i praktiska likt våra förebilder.

En av reflektionerna av deltagarna var att flera kvinnliga följeslagare tog initiativ och försökte bidra med sin kunskap och kompetens vilket också är en inspiration för oss idag, för kvinnor såväl som män.

Redan nu på söndag (6/10) kommer det andra tillfället att hållas och det kommer handla om två nya följeslagare. Varmt välkomna!

Mer info om eventet, se här:
https://www.facebook.com/events/954712488199609/