Kristianstad – Workshop om missbrukspåverkan

Kristianstad – Workshop om missbrukspåverkan

Kristianstad – Salam Alaykom/Fredliga hälsningar

Under det senaste halvåret har det nämnts mycket i media om trendbrott då tyngre droger blivit allt vanligare bland ungdomar. Idag är det mycket prat om hur farligt alkohol och droger är. Nästan dagligen kan man läsa i media och se på TV om överdoser, droger och drabbade ungdomar. Många upplever att det är väldigt mycket droger ute på stan och i samhället. Därför tycker vi i SMFR Kristianstad att det är viktigt att ha förebyggande åtgärder i form av att belysa samt öka medvetenheten bland ungdomar om hur droger kan påverka en och vilka konsekvenser droger har på det individuella- samt samhällsplanet. Vi har bjudit in fältgruppen i Kristianstad för att hålla en föreläsning om detta för våra medlemmar samt intresserade ungdomar i Kristianstad.

Det kommer även bjudas på fika samt gott sällskap.
Kontaktperson: Baraa.hudji@muslimerforfred.org