Kristianstad – Uppstart workshop med SMFR Kristianstad – 27 januari

Kristianstad – Uppstart workshop med SMFR Kristianstad – 27 januari

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

SMFR Kristianstad kommer hålla en workshop nu på söndag. Workshopen kommer bestå av 2 olika tema där första temat kommer handla om profeten Isa (Jesus, frid vare med honom) och därefter avslutas med en quiz.

Andra temat kommer handla om SMFR och vad som utgör organisationens centrala delar och hur SMFR jobbar.

När? Söndag 27 januari
Klockan 15:00-17:00
Var? Nya Boulevarden 10, Kristianstad (Sensus)

Kontaktperson: 0737970037