Kallelse till förbundsstämma 2024

Kallelse till förbundsstämma 2024

Assalamo Aleikom / Fredliga hälsningar!

Muslimska Fredsrörelsens förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 27 april 2024 med start kl 10:00. Förbundsstämman håller på tills dagordningens samtliga punkter är beslutade om. Mer information och möteshandlingar kommer att skickas ut senare in sha Allah.

På agendan finns bland annat val av styrelse, redovisning av det senaste verksamhetsområdets verksamhet och ekonomi, och frågan om ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen för 2023. Fler frågor på dagordningen kan tillkomma, dock senast 2 veckor innan förbundsstämman. Gällande röstberättigade ombud: Till förbundsstämman kan lokalavdelningar och regioner skicka röstberättigade ombud. Val till ombud till förbundsstämman görs av lokalavdelningarna på sina årliga årsstämmor. Om lokalavdelningen tillhör en region så väljer lokalavdelningen ombud till regionsstämman. Regionstämmor väljer ombud till förbundsstämman och regionsstämmorna ska hållas senast i februari och efter att alla lokalavdelningar haft sina årsstämmor. Regionen kan skicka minst ett ombud per lokalavdelning som ingår i regionen. Finns det exempelvis 7 lokalavdelningar i en region så kan lokalavdelningen skicka 7 ombud. Varje organ i förbundet har också rätt att skicka minst 1 ombud.

Mer information om exakt ombudsfördelning kommer att komma ut efter att senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen fastställt den samt efter att medlemsantalet fastställts per den 31 december 2023.

Frågor gällande valärenden skicka de till ‪valberedning@muslimerforfred.org. För andra eventuella frågor skicka de till generalsekreterare Yasri Khan på ‪yasri.khan@muslimerforfred.org

Fi Amani Allah