Kallelse till förbundsstämma 2022

Kallelse till förbundsstämma 2022

Assalamo Aleikom wa Rahmat Allah wa Barakatoho!

Muslimska Fredsrörelsens förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 15 april 2022 med start ‪kl. 09.00‬ på Sigtuna folkhögskola. Förbundsstämman håller på tills dagordningens samtliga punkter är beslutade om.

Mer information och möteshandlingar kommer att skickas ut senare in sha Allah.

På agendan finns bland annat val av styrelse, redovisning av det senaste verksamhetsområdets verksamhet och ekonomi, redovisning av förbundsstyrelsens arbete med Muslimska Fredsprogrammet och frågan om ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen för 2021.

Fler frågor på dagordningen kan tillkomma, dock senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Gällande röstberättigade ombud:
Till förbundsstämman kan lokalavdelningar och regioner skicka röstberättigade ombud. Val till ombud till förbundsstämman görs av lokalavdelningarna på sina årliga årsstämmor som ska hållas i januari. Om lokalavdelningen tillhör en region så väljer lokalavdelningen ombud till regionsstämman.

Regionstämmor väljer ombud till förbundsstämman och regionsstämmorna ska hållas senast i februari och efter att alla lokalavdelningar haft sina årsstämmor. Regionen kan minst skicka ett ombud per lokalavdelning som ingår i regionen. Finns det exempelvis 7 lokalavdelningar i en region så kan lokalavdelningen skicka 7 ombud.

Varje organ i förbundet har också rätt att skicka minst 1 ombud. Mer information om exakt ombudsfördelning kommer att komma ut efter att senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen fastställt den samt efter att medlemsantalet fastställts per den 31 december 2021. För resa och boende för ombuden, ta kontakt med kansliet på kansli@muslimerforfred.org‬.

Frågor gällande valärenden skicka de till ‪valberedning@muslimerforfred.org‬.

För andra eventuella frågor skicka de till generalsekreterare Yasri Khan på ‪yasri.khan@muslimerforfred.org‬