Kallelse till förbundsstämma 2021

Kallelse till förbundsstämma 2021

Assalamo Aleikom wa Rahmat Allah wa Barakatoho!

Muslimska Fredsrörelsens förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma söndagen den 11 april 2021 med start ‪kl. 10:00‬ via distans på Zoom. Förbundsstämman håller på tills dagordningens samtliga punkter är beslutade om.

Mer information med länk till Zoom och möteshandlingar kommer att skickas ut senare.

På agendan finns bland annat val av styrelse, redovisning av det senaste verksamhetsområdets verksamhet och ekonomi, redovisning av förbundsstyrelsens arbete att utreda den namnändring som beslutades att uppdra förbundsstyrelsen den senaste förbundsstämman och frågan om ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen för 2020.

Fler frågor på dagordningen kan tillkomma, dock senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Gällande röstberättigade ombud:
Till förbundsstämman kan lokalavdelningar och regioner skicka röstberättigade ombud. Val till ombud till förbundsstämman görs av lokalavdelningarna på sina årliga årsstämmor som ska hållas i januari. Om lokalavdelningen tillhör en region så väljer lokalavdelningen ombud till regionsstämman.

Regionstämmor väljer ombud till förbundsstämman och regionsstämmorna ska hållas senast i februari och efter att alla lokalavdelningar haft sina årsstämmor. Regionen kan minst skicka ett ombud per lokalavdelning som ingår i regionen. Finns det exempelvis 7 lokalavdelningar i en region så kan lokalavdelningen skicka 7 ombud.

Varje organ i förbundet har också rätt att skicka minst 1 ombud. Mer information om exakt ombudsfördelning kommer att komma ut efter att senaten, ordföranderådet och förbundsstyrelsen fastställt den samt efter att medlemsantalet fastställts per den 31 december 2020. För resa och boende för ombuden, ta kontakt med kansliet på kansli@muslimerforfred.org‬.

Frågor gällande valärenden skicka de till ‪valberedning@muslimerforfred.org‬.

För andra eventuella frågor skicka de till generalsekreterare Yasri Khan på ‪yasri.khan@muslimerforfred.org‬