Kallelse till Extrainsatt Förbudsstämma 24/12 -2023

Kallelse till Extrainsatt Förbudsstämma 24/12 -2023

Fredliga hälsningar/Assalamo Aleikom
Muslimska fredsrörelsen håller ett extrainsatt förbundsstämma den 24 december kl 10:00.