Islamisk världsbild

Islamisk världsbild

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett föreläsningstillfälle med Ustadh Abdulaziz Saleh.
Några av de punkter som kommer att behandlas under föreläsningen insha Allah är följande:
• Vad världsbild är och hur den formas.
• Hur vi påverkas av världsbilden vi bär på.
• Gudcentrism vs jagcentrism.
• Kunskapskanaler utifrån olika världsbilder och synen på kunskap.
Ustadh Abdulaziz Saleh är vice förbundsordförande i Muslimska Fredsrörelsen där han ansvarar för Aktivitetsdepartementet och sitter som ledamot i Tadib-departementet.
Under eventet kommer det finnas fika.
Varmt välkomna alla syskon till detta föreläsningstillfälle.
Må Allah skänka oss vägledning och nyttig kunskap!
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏: Samuel Thorsson, Oliver Karmetun
𝑴𝒂𝒊𝒍: samuel.thorsson@muslimerforfred.org, oliver.karmetun@muslimerforfred.se
𝑫𝒂𝒕𝒖𝒎: 13 November 2022
𝑻𝒊𝒅: 14:00 – 16.30
𝑷𝒍𝒂𝒕𝒔: Drottninggatan 30, 41114 Göteborg
Är du intresserad av att engagera dig i föreningslivet och undrar vilka olika uppdrag och sätt som finns att engagera dig i Muslimska Freds? Fyll i medlemsformuläret och välj aktiv medlem så bjuder vi in dig till rollförmedlingen – en informationskväll som sker online via Zoom – in sha Allah.