Islam: Intellekt och den profetiska kunskapstraditionen

Islam: Intellekt och den profetiska kunskapstraditionen

𝑨𝒔𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎𝒖 𝒂𝒍𝒂𝒚𝒌𝒖𝒎/𝑭𝒓𝒆𝒅𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒉𝒂̈𝒍𝒔𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓!
Den 19 mars är det äntligen dags för Muslimska Freds Region Syd att anordna årets första konferens. Konferensen kommer att behandla väldigt relevanta ämnen med avsikt att förtydliga viktiga frågor så som: Hur förklarar islam universum, världen, människan och vad som finns bortom den? Vad är Profeten Muhammads roll sänd som det sista sändebudet (Guds frid och välsignelser vare med honom)? Vad innebär begreppet “isnad” och på vilket sätt är det avgörande för hur religionen Islam och förståelsen av det har bevarats i generationer fram till idag?
Vi har alhamdulillah fått äran att ha tre väldigt kompetenta föreläsare som kommer att besvara dessa viktiga frågor. Muslimska Freds arrangerar årligen konferenser i varje region. Vi hoppas att du inte missar detta tillfälle av att få kunskap förmedlad av lärare som själva fått kunskap från lärare hela vägen tillbaka till Profeten Muhammad ﷺ
Vi ses på konferens 19 mars inshAllah!
𝐎𝐦 𝐯𝐚̊𝐫𝐚 𝐠𝐚̈𝐬𝐭𝐞𝐫:
– 𝑆ℎ𝑒𝑖𝑘ℎ 𝑆𝑎𝑙𝑎ℎ𝑢𝑑𝑑𝑖𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 är grundaren av Islamakademin och en av de främsta svenskspråkiga lärda i Sverige som studerat under några av vår tids giganter i kunskap i bland annat Tarim och Turkiet. 𝐻𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 även 𝑚𝑒𝑑 𝑖 𝑀𝑢𝑠𝑙𝑖𝑚𝑠𝑘𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜̈𝑠𝑎 𝑟𝑎̊𝑑 och håller många utbildningar inom den hans grundade organisation Islamakedemin.
– 𝑈𝑠𝑡𝑎𝑑ℎ 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑠𝑜𝑛 är doktorand i systematisk teologi vid Uppsala universitet och har sedan tidigare en doktorsexamen i islamologi från Edinburgh universitet. Han har därutöver studerat de traditionella islamiska vetenskaperna under några år vid al-Qarawiyyin i Fès, Marocko.
– 𝑈𝑠𝑡𝑎𝑑ℎ 𝐴𝑚𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑏𝑏𝑜𝑢𝑠𝑠𝑖 är förbundsordförande för Muslimska Fredsrörelsen och har sedan 2015 studerat islamiska vetenskaper hos Sheikh Salahuddin Barakat vid Islamakademin. Han har även rest till Malaysia, Turkiet och Tunisien för att fördjupa sig inom sina islamstudier. Idag studerar han ett fördjupande distansprogram hos Fayda Institute.
𝑫𝒂𝒕𝒖𝒎: Lördag, 19 mars
𝑻𝒊𝒅: Registrering från kl. 10.30
𝑷𝒍𝒂𝒕𝒔: Danska vägen 26
𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂̈𝒅𝒆𝒔𝒂𝒗𝒈𝒊𝒇𝒕:
Medlem 100kr | Icke medlem 150kr | 𝑳𝒖𝒏𝒄𝒉 𝑰𝒏𝒈𝒂̊𝒓
𝑴𝒖𝒔𝒍𝒊𝒎𝒔𝒌𝒂 𝑭𝒓𝒆𝒅𝒔 𝑺𝒘𝒊𝒔𝒉: 123 501 51 85
𝘼𝙣𝙢𝙖̈𝙡𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖̈𝙧: https://l.facebook.com/l.php…
𝑶𝑩𝑺! Schema meddelas närmare konferensdagen, kom i god tid om du vill sitta närmast scenen. Vi kommer att utföra de dagliga bönerna tillsammans inshaAllah.
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏: Bekim Lukač
𝑴𝒂𝒊𝒍: bekim.lukac@muslimerforfred.org
𝑻𝒆𝒍 𝒏𝒓: 070-490 62 70
𝑷𝑺! Du som vill bli aktiv inom den Muslimska Fredsrörelsen har möjlighet att göra det genom att delta på rollförmedling som sker online varje onsdag 18:00-20:00. Anmäl dig till rollförmedlingen på: rollformedlingen@muslimerforfred.org