Islam: Intellekt och den profetiska kunskapstraditionen

Islam: Intellekt och den profetiska kunskapstraditionen

???????? ???????/???????? ??̈????????!
Den 19 mars är det äntligen dags för Muslimska Freds Region Syd att anordna årets första konferens. Konferensen kommer att behandla väldigt relevanta ämnen med avsikt att förtydliga viktiga frågor så som: Hur förklarar islam universum, världen, människan och vad som finns bortom den? Vad är Profeten Muhammads roll sänd som det sista sändebudet (Guds frid och välsignelser vare med honom)? Vad innebär begreppet “isnad” och på vilket sätt är det avgörande för hur religionen Islam och förståelsen av det har bevarats i generationer fram till idag?
Vi har alhamdulillah fått äran att ha tre väldigt kompetenta föreläsare som kommer att besvara dessa viktiga frågor. Muslimska Freds arrangerar årligen konferenser i varje region. Vi hoppas att du inte missar detta tillfälle av att få kunskap förmedlad av lärare som själva fått kunskap från lärare hela vägen tillbaka till Profeten Muhammad ﷺ
Vi ses på konferens 19 mars inshAllah!
?? ??̊?? ??̈????:
– ?ℎ???ℎ ????ℎ????? ??????? är grundaren av Islamakademin och en av de främsta svenskspråkiga lärda i Sverige som studerat under några av vår tids giganter i kunskap i bland annat Tarim och Turkiet. ??? ?????? även ??? ? ????????? ????? ???????̈?? ??̊? och håller många utbildningar inom den hans grundade organisation Islamakedemin.
– ?????ℎ ?????? ????????? är doktorand i systematisk teologi vid Uppsala universitet och har sedan tidigare en doktorsexamen i islamologi från Edinburgh universitet. Han har därutöver studerat de traditionella islamiska vetenskaperna under några år vid al-Qarawiyyin i Fès, Marocko.
– ?????ℎ ???? ????????? är förbundsordförande för Muslimska Fredsrörelsen och har sedan 2015 studerat islamiska vetenskaper hos Sheikh Salahuddin Barakat vid Islamakademin. Han har även rest till Malaysia, Turkiet och Tunisien för att fördjupa sig inom sina islamstudier. Idag studerar han ett fördjupande distansprogram hos Fayda Institute.
?????: Lördag, 19 mars
???: Registrering från kl. 10.30
?????: Danska vägen 26
?????̈?????????:
Medlem 100kr | Icke medlem 150kr | ????? ????̊?
????????? ????? ?????: 123 501 51 85
????̈?????????????̈?: https://l.facebook.com/l.php…
???! Schema meddelas närmare konferensdagen, kom i god tid om du vill sitta närmast scenen. Vi kommer att utföra de dagliga bönerna tillsammans inshaAllah.
?????????????: Bekim Lukač
????: bekim.lukac@muslimerforfred.org
??? ??: 070-490 62 70
??! Du som vill bli aktiv inom den Muslimska Fredsrörelsen har möjlighet att göra det genom att delta på rollförmedling som sker online varje onsdag 18:00-20:00. Anmäl dig till rollförmedlingen på: rollformedlingen@muslimerforfred.org