Intensivkurs: Introduktion till hadithlära

Intensivkurs: Introduktion till hadithlära

Assalamu alaykum! Fredshälsningar!
Intensivkurs: Introduktion till hadithlära ur Nukhbat al-Fikar
Återberättelserna av den profetiska sedvänjan (hadīth) utgör
tillsammans med Koranen människans främsta källa till
vägledning. Det tillhör därför muslimsk allmänbildning att känna
till grunderna för hur dessa återberättelser förmedlades,
kategoriserades och verifierades.
I denna kurs får vi en introduktion till hadīthläran och dess
terminologi utifrån den klassiska grundtexten Nukhbat al-Fikar
författad av hadīth-imamen Ibn Hajar al-’Asqalani (f. 773 e.H). Vi
får även en inblick i islamisk epistemologi och källkritisk metod,
ämnen som är särskilt viktiga i dagens informationssamhälle.
Exempel på frågor som studeras i kursen:
Vad är Isnad och hur har det påverkat den muslimska
kunskapstraditionen?
Hur och när förmedlades och nedtecknades hadītherna?
Vilken slags bevis utgör en hadīth inom rättsläran?
Vad är skillnaden mellan hadīth och fiqh?
Vad består en hadīth utav och vilka villkor finns för att den ska
vara tillförlitlig
Hadithens beståndsdelar och vad innebär det att en hadīth är
”tillförlitlig” (ṣaṣ ḥīḥḥ) och vad innebär det att en hadīth är ḥ
”otillförlitlig” (ḍaḍ
ʿīf)?
Om föreläsaren: Sheikh Salahuddin Barakat är bland de främsta
svensktalande lärda som har studerat de islamiska
vetenskaperna hos några av vår tids giganter i bland annat
Jemen. Han är grundare för Islamakademin och är verksam
både i civilsamhället som en aktiv muslimsk röst och i
utbildningssammanhang som en lärare rotad i tradition och
kunskap.
Plats: BMC, Uppsala, sal A1:111a
Datum: 19/11-2022
Tid: 10-19
Kontaktperson: Nuriddin Mahmudov 0707939842