Inspirationsdag om högre studier med SMFR Jönköping!

Inspirationsdag om högre studier med SMFR Jönköping!

1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är utbildning och SMFR Jönköping arrangerade i slutet av september en inspirationsdag kring vidarestudier som arrangerades på Jönköping University. Först inleddes det med en presentation av SMFR som följdes upp av ett panelsamtal med två förtroendevalda från SMFR Jönköping: ordförande Riham Hassen och styrelseledamoten Asma Moinuddin samt Mohamed Hassan som sitter i styrelsen i SMFR Region Väst och Albin Jonsson, regionsordförande i SMFR Region Östergötland. Panelsamtalsdeltagarna som bestod av 3 färdigutbildade och 1 nuvarande student, fick berätta om vad de studerar/har studerat (vilket var väldigt varierande med alltifrån dataprogrammering till statsvetenskap) och reflektera kring olika lärdomar som de tagit med sig från studietiden.

Det ställdes också flera intressanta frågor från publiken bl a om olika former av studieteknik och vilka faktorer som motiverat paneldeltagarna till högskolestudier. Slutligen blev det en avrundande reflektion kring vikten av kunskap, för såväl män som kvinnor, utifrån ett islamiskt perspektiv och hur all form av kunskapsinhämtning ska syfta till att komma närmare vår Skapare samt göra oss till bättre medmänniskor.