Hemberedskap i tider av kris

Hemberedskap i tider av kris

Vad gör du om det blir elavbrott i 72 timmar? Utan tillgång till vatten hemma och med livsmedelsbutikerna stängda? Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka förberedelser att klara oss i en krissituation.

Lokalavdelningen i Flen bjöd in Patrik Norberg, instruktör för Civilförsvarsförbundet, som delade med sig hur vi ökar vår kunskap i att stå förberedda inför de många utmaningar som uppstår ifall en kris plötsligt uppstår.

Några praktiska tips:
– Sök kunskap och sprid medvetande
– Skaffa en vevradio (som funkar utan ström) som du kan få viktig info via
– Fyll ett par 1,5 liters plastfaskor med vatten och lägg i frysen som fungerar både som nedkylare av mat du har i frysen samt att du har vatten

Eventet innehöll även diskussionsfrågor och reflektionsfrågor som deltagarna fick fundera och prata kring. En av deltagarnas reflektion: ”Jag tycker det var ett jättelärorikt event. Vi måste ha rätt kunskap om hur vi kan försöka vara så väl förberedda som möjligt vid eventuell kris. Och vi måste alla var och en ta ett ansvar i att få rätt kunskap och för att kunna hjälpa både oss själva och varandra.”