Grundläggande världsbild och psykisk hälsa

Grundläggande världsbild och psykisk hälsa

Assalam alaikum/Fredliga hälsningar!

Muslimska Freds Region Östergötland välkomnar er till ett givande och lärorikt utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson.
Var tredje ungdom i Sverige lever med psykisk ohälsa och den psykiska ohälsan är överlag ett stort samhällsproblem. Under utbildningen kommer det gås igenom vilka faktorer som påverkar vårt mående. Kopplingen mellan vår världsbild och psykisk hälsa.
Vad behöver människan för att leva i frid?
Vad behöver vi känna till om oss själva för att vi ska kunna hantera utmaningar vi ställs inför?
På vilket sätt påverkar min Gudssyn min respons?
Dessa är några av de frågor som kommer att behandlas in sha Allah.

Varmt välkomna! Det bjuds på lättare förtäring.

Plats: Sensus, Apotekargatan 14, Linköping
Datum: 19 februari
Tid: 13:00-16:00

Kontaktperson: Yusuf Muhi
Tel: 073-572 68 80
Mail: muhibulloh.obidhonyi@muslimerforfred.org