Grundläggande världsbild och psykisk hälsa

Grundläggande världsbild och psykisk hälsa

Assalam alaikum/Fredliga hälsningar!

Muslimska Freds Region Östergötland välkomnar er till del två
av den lärorika utbildningen om världsbild och psykisk hälsa med ustadh Albin Jonsson.

Var tredje ungdom i Sverige lever med psykisk ohälsa och den psykiska ohälsan är överlag ett stort samhällsproblem. Under utbildningen kommer det gås igenom vilka faktorer som påverkar vårt mående med kopplingen mellan vår världsbild och psykisk hälsa.

Vad behöver människan för att leva i frid?
Vad behöver vi känna till om oss själva för att vi ska kunna hantera olika utmaningar vi ställs inför?
På vilket sätt påverkar min Gudssyn min respons?
Dessa är några av de frågor som kommer att behandlas under utbildningens gång in sha Allah.

Varmt välkomna! Det bjuds på lättare förtäring.

Plats: SENSUS, Apotekargatan 14, Linköping
Datum: 20 mars
Tid: 12:00-16:00
Kontaktperson: Yusuf Muhi
Tel: 073-572 68 80
Mail: muhibulloh.obidhonyi@muslimerforfred.org