Göteborg – Vettig persilja med SMFR Östra Göteborg

Göteborg – Vettig persilja med SMFR Östra Göteborg

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Under de kommande aktiviteter under serien “Vettig Persilja- Meningsfulla Samtal”
syftar vi på lokalavdelningen Östra Göteborg på att belysa viktiga ämnen och hålla
meningsfulla diskussioner kring dem. Detta för att vi tror på att interaktion eller
närmare sagt växelverkan i form av samtal är ett viktigt verktyg för att förstå vår
omvärld och oss själva. Således är vår titel “Meningsfulla samtal”. Ämnet som är i
centrum för alla delar i serien är -Hjärtat och Egot – vad är deras roll-, alternativt
skulle man kunna säga att ämnet är “hur förstår vi begreppen hjärta (Qalb) och ego
(Nafs) utifrån ett islamiskt perspektiv.

Men för vår första aktivitet kommer vi att börja med att gå igenom kunskapskällor utifrån ett islamiskt perspektiv och ett sekulärt perspektiv detta är för att få förståelsen och lägga grunden för att kunna gå in på mer djupare delar såsom att belysa kring ovannämnda termer -Hjärtat och Egot samt dess kontext.
Aktiviteten kommer huvudsakligen bestå utav en föreläsning utav Abdelrahman och Abdulaziz, som kommer handla om kunskapskällor ur ett Islamiskt vs Sekulärt perspektiv, sedan kommer vi även ge chansen till deltagarna att utifrån föreläsningen och specifika
frågeställningar diskutera ämnet. Föreläsarna kommer också sitta med under diskussionerna så att om vi driftar iväg eller behöver ställa en fråga så finns dem där att stötta och svara på våra frågor.

Fika kommer att finnas, ta med vänner och syskon så ses vi där !

Kontakt: Samuel ( 073-342 99 22 )
Plats: Drottninggatan 30, sensus
Datum: 10/11-2019
Tid: kl 14-16.30