Göteborg: Världsbild och psykisk hälsa

Göteborg: Världsbild och psykisk hälsa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till en givande och lärorik utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson.
Psykisk ohälsa är idag vanligare bland unga än bland äldre. Enligt en undersökning som gjordes år 2020 av Folkhälsomyndigheten var det totalt 41 procent av befolkningen 16–84 år som svarade att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Psykisk ohälsan är överlag ett stort samhällsproblem och ett ämne som borde uppmärksammas mer.
* Vad behöver människan för att leva i frid?
* Vad behöver vi känna till om oss själva för att vi ska kunna hantera utmaningar vi ställs inför?
* På vilket sätt påverkar min Gudssyn min respons?
Dessa är några av de frågor som kommer att behandlas in sha Allah.
𝑼𝒔𝒕𝒂𝒅𝒉 𝑨𝒍𝒃𝒊𝒏 𝑱𝒐𝒏𝒔𝒔𝒐𝒏, jobbar som verksamhetsutvecklare i Muslimska fredsrörelsen och är ordförande för region Södermanland. Han har studerat islam i Sverige i flera år med bland annat Sheikh Salahuddin Barakat och i Muslimska fredsrörelsen.
Det bjuds på fika in sha Allah!
Må Allah skänka oss vägledning och nyttig kunskap!
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏: Higmo Arif
𝑴𝒂𝒊𝒍: Higmo.arif@muslimerforfred.org
𝑻𝒆𝒍 𝒏𝒓: 079 337 85 52
𝑫𝒂𝒕𝒖𝒎: Fredag 17 December
𝑻𝒊𝒅: kl. 15.00-17.30
𝑷𝒍𝒂𝒕𝒔: Drottninggatan 30, 41114 Göteborg