Göteborg – Samtalskväll om medias porträttering och vår roll – 16 april

Göteborg – Samtalskväll om medias porträttering och vår roll – 16 april

SMFR Göteborg City arrangerade en samtalskväll med temat porträttering av islam och muslimer i media. Under aktiviteten diskuterades hur den mediala bilden ser ut och hur den påverkar, samt vad man kan göra för att förbättra den nuvarande mediala situationen. Det finns alltid möjlighet att anstränga sig för att försöka förändra till det bättre. Islam lär oss att vi inte passivt ska beklaga oss över vad som kunde vara bättre, utan att vi själva behöver vara de som direkt ellerindirekt bidrar till den positiva förändring vi vill se. Såsom Gud beskriver i Koranen: “Gud förändrar inte människornas villkor förrän de ändrar sitt sinnelag” [13:11]

Några citat av några av deltagarna från aktiviteten:
”Action. Det är viktigt att vi visar vad islam är genom våra handlingar, vi behöver inte alltid prata”.
”Att vi behöver synliggöra nyttan som görs betyder inte att vi gör nyttan för att synliggöra, utan vi gör det för Gud skull”.