Göteborg – Föreläsning Om Radikalisering Och Uppror Mot Staten

Göteborg – Föreläsning Om Radikalisering Och Uppror Mot Staten

I lördags (27/10) hade SMFR Hisingen sin sista föreläsning i en föreläsningsserie om grundläggande statsvetenskap med Marco Nilsson. Denna gång handlade temat om radikalisering med fokus på resenärer till kriget i Syrien.

Marco pratade om förklaringsmodeller till varför vissa individer radikaliseras och hur olika ideologiska och socioekonomiska problem inte är tillräckliga förklaringar till varför dessa individer radikaliseras. Marco visade att det finns många faktorer som spelar roll och att det är ett komplext fenomen. Under diskussionerna togs vikten av kunskap om islam upp flera gånger och hur viktigt det är att ha en grundläggande förståelse av islam vilket fungerar som en lösning till intolerans och radikalisering.