Göteborg – Föreläsning av Sh. Salahuddin Barakat, Islam och MR

Göteborg – Föreläsning av Sh. Salahuddin Barakat, Islam och MR

Välkomna till en av årets viktigaste föreläsningar där Sheikh Salahuddin Barakat, grundare av Islamakademin och en del av SMFRs Religiösa råd kommer att ge viktiga perspektiv inom ämnet.

Föreläsningen är en del av ett projekt i Västra Götaland inom mänskliga rättigheter.
Detta tillfälle är del 1 av 8 föreläsningsseminarium med olika föreläsare. Projektet syftar till att utbilda MR agenter som ska inspirera och engagera ungdomar att aktivt arbeta med mänskliga rättigheter. Läs mer om kurspaketet nedan!
Datum: Fredag 8 april 2016
Tid: 18.00
Plats: Generalsgatan 2B (Bosniska moskén) 41505
Medarrangörer: Islamakademin, BEMUF och VG Region
Anmäl dig idag via registrering@muslimerforfred.org
Skriv Göteborg – 8 april i ämnesfältet
———————————————————————————————
Mänskliga rättigheter uppfattas ofta som en självklarhet men det kräver att det ständigt finns människor som arbetar för dessa värdegrunder för att det ska vara en rättighet att räkna med. Varje generation måste vinna kampen för mänskliga rättigheter för att vi som samhälle inte ska hamna i ett läge av islamofobi och att annan intolerans ska bli normativt i samhället.
Vi vill därför erbjuda dig en unik möjlighet att utbildas av tunga och profilerade aktörer från SMFR samt få tillgång till verktyg, kunskap, nätverk och en plattform att jobba med positiv förändring som muslim utifrån islamiska principer.
Kurspaketet innehåller 8 obligatoriska föreläsningsseminarium och 2 obligatoriska utbildningshelger som tar upp islam, demokrati, hatbrott, rasism och mycket mer!
Att bli MR agent innebär att du kan få möjlighet att inspirera och engagera andra ungdomar ute i samhället främst på skolor.
Alla föreläsningsseminarium är även öppna för allmänheten
Anmälan:
Skriv det datum du är intresserad av eller kurspaket MR i ämnesfältet till: registrering@muslimerforfred.org
Image