GÖTEBORG – Bokcirkeln med SMFR Västra Göteborg – Andra träffen

GÖTEBORG – Bokcirkeln med SMFR Västra Göteborg – Andra träffen

Välkomna till andra träffen med SMFR Västra Göteborgs bokcirkel. Tanken med bokcirkeln är att läsarna ska ta del utav andras perspektiv på en och samma bok. Då även dela med sig utav sina egna erfarenheter, för att prova att sätta ord på sina tankar. 

Bok som ska läsas: Arvet efter Baghdad
Finns att låna på biblioteket, finns även som e-bok

Andra tillfället är nu den 4 maj och du ska då ha hunnit läst två kapitel av boken.

Del 1 (Inledande runda)
Vi kan börja med en runda där var och en får möjlighet att berätta om sin upplevelse av boken vi läst. Det kan vara helt fria tankar som ex.
Konkreta frågor som:
• Vad skulle du säga att boken handlar om?
• Hur skulle du beskriva berättarstilen och språket i boken?
• Uppfattar du att boken har ett budskap? I så fall vilket?
• Har du något favoritcitat från boken du vill läsa?

Del 2 (Gemensamt samtal)
När rundan är klar öppnar vi för ett gemensamt samtal utifrån era olika perspektiv på den bok vi läst. Det är bra om vi som samtalsledare har förberett några frågor.
Här tips och förslag på frågor:
• Fastnade du för något speciellt i det du läste?
• Vilka känslor drabbades du av under läsningen?
• Hur knyter boken an till ditt eget liv och dina erfarenheter?
• Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det?

Skicka anmälan till registrering@muslimerforfred.org
OBS! skriv bokcirkel som ämnesfält