Göteborg: Avsikt, ansträngning och du’aa

Göteborg: Avsikt, ansträngning och du’aa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Muslimska Freds Region Väst välkomnar er till ett givande och lärorikt utbildningstillfälle med ustadh Albin Jonsson. Föreläsningen kommer att handla om vikten av avsikt, ansträngning och du’aa.
Att ha en avsikt (niyyah) är ibland ett villkor för en handlings giltighet – och en förutsättning för belöning. Föreläsningen ämnar att beröra följande frågeställningar:
* Hur gör jag en ansträngning för Guds skull?
* Vad är det som påverkar kvaliteten på våra avsikter, våra ansträngningar och våra du’aa?
𝑼𝒔𝒕𝒂𝒅𝒉 𝑨𝒍𝒃𝒊𝒏 𝑱𝒐𝒏𝒔𝒔𝒐𝒏, jobbar som verksamhetsutvecklare i Muslimska fredsrörelsen och är ordförande för region Södermanland. Han har studerat islam i Sverige i flera år med bland annat Sheikh Salahuddin Barakat och i Muslimska fredsrörelsen. Det bjuds på fika in sha Allah!
Må Allah skänka oss vägledning och nyttig kunskap!
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒂𝒌𝒕𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏: Higmo Arif
𝑴𝒂𝒊𝒍: Higmo.arif@muslimerforfred.org
𝑻𝒆𝒍 𝒏𝒓: 079 337 85 52
𝑫𝒂𝒕𝒖𝒎: Fredag 17 December
𝑻𝒊𝒅: kl. 17.00-19.30
𝑷𝒍𝒂𝒕𝒔: Drottninggatan 30, 41114 Göteborg