Glad Eid al Fitr!

Glad Eid al Fitr!

Pressmeddelande den 30 augusti 2011

Salam alaykum/Guds frid vare med er,

Glad Eid Al Fitr

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa vill önska er alla dagar fyllda av glädje och välsignelser. Högtiden Eid Al-Fitr firas  i Sverige såväl som i resten av världen och markerar att den heliga månaden Ramadan är över. Månaden som Koranen uppenbarades under och som lägger tonvikten på tillbedjan och personlig utveckling.

SMFR har under Ramadan varje lördag arrangerat Ramadanbord med olika teman från hur Ramadan passerar i olika delar av världen, vilket har lockat många deltagare och spridit den mångfald av kulturella inslag som muslimer i Sverige har att erbjuda. SMFR hade även under de sista nätterna av Ramadan anordnat ett Ramadanbord i riksdagen med Caroline Szyber (Kd) och Mehmet Kaplan (Mp) som värdar där samverkansprojektet Salaams Vänner presenterades. En kväll där ca 100 deltagare från olika delar av det svenska civilsamhället deltog.Med Guds hjälp har eldsjälar som brinner för att göra en skillnad möjliggjort dessa aktiviteter.

SMFR har nu passerat sin tredje Ramadan sedan organisationen startades och har växt med en överväldigande fart där många framsteg har skett. Det finns dock mycket kvar på vägen för att uppnå vår vision om att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global nivå.

– Vi är glada över att ett stort intresse och engagemang har visats för att starta upp lokalavdelningar för SMFR i flertalet Europeiska länder. Samtidigt växer organisationen nationellt och har likväl sina utmaningar med att bygga upp en stark och stabil struktur som når ner till lokalavdelningarna och det lokala arbetet. Vi vet dock att vi tillsammans skapar det samhället vi lever i och att vi därför tillsammans kan forma en positiv framtid, säger förbundsordförande Yasri Khan.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa vill också under eid visa vår tacksamhet för aktörer i samhället som har varit stöttande i vårt arbete och engagemang och vill bland annat tacka rörelser såsom Kristna Fredsrörelsen, Svenska Scoutförbundet, Sensus, Kista folkhögskola, Svenska freds och skiljedomsföreningen, Initiative of Change och andra organisationer som i år bidragit till att förstärka vår vision och våra mål. Eid Al-Fitr 2011 är här! Ta vara på morgondagen och hälsa varandra med breda leenden, imorgon är firandets och glädjens dag!