Glad Eid Al-Adha!

Glad Eid Al-Adha!

 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa vill önska er dagar fyllda av glädje och välsignelser!

Högtiden Eid al-Adha firas  i Sverige såväl som i resten av världen som ett minne av Ibrahims (Abrahams) villighet att offra sin son enligt Guds order. Eid al-Adha firas årligen och infaller på den 10:de dagen i månaden av Dhul Hijja (ذو الحجة) enligt den islamiska månkalendern. Eid ul-Adha infaller dagen efter pilgrimerna är klara med hajj, den årliga vallfärden till Mecka i Saudiarabien av muslimer från hela världen. Det inträffar ungefär 70 dagar efter slutet av månaden ramadan.

Under eid så påminns muslimerna om att dela med sig av sitt överflöd till de som har mindre och uppmanas att uförsöka se till att ingen fattig lämnas utan mat  under dessa dagar. Det är också en tid för försoning med människor runt omkring en. En fredens högtid.