Fortbildningsdag | Region Syd

Fortbildningsdag | Region Syd

Förbundsordförande Amir Dabboussi höll lördagen den 29/6 en fortbildningsdag med förtroendevalda i SMFR Region Syd och delar med sig om dagen i Helsingborg:

Assalamo Aleikom,

Jag fick äran att besöka förtroendevalda i Södra Sverige och hålla en halvdag med fortbildning i Islamisk Världsbild, verksamhetsstrategi och organisationsutveckling. Det blev min sista del i turnén jag har gjort de senaste månaderna innan jag avreser till Tunisien för islamiska studier i höst.

Under dagen fick de förtroendevalda gå igenom islamisk världsbild med definitioner av och koncept som att Allah står i centrum i alla aspekter av våra liv och val, hur lycka och framgång definieras inom religionen, den islamiska metodiken för studerande och förmedlande av kunskap. Föregående kortfattat men det finns hav av kunskap att förmedla inom dem. Vidare gick vi strategiskt in och gjorde en SWOT-analys för att brainstorma och analysera bland annat styrkor och svagheter som Region Syd behöver arbeta med för att fortsätta utvecklas, vilket kommer arbetas vidare på under nästa del av fortbildningen som sker i juli.

Det finns mycket gott som de förtroendevalda i SMFR Region Syd gör, och potential och många möjligheter för de förtroendevalda att fortsätta växa i sina roller – och deras planer för att utvecklas i styrelsearbetet gör att jag ser lovande på utvecklingen under hösten och nästa år. Att sitta i en styrelse är inte alltid enkelt och behöver balanseras med studier, jobb, familj och andra ansvar man har – men går om man verkligen vill och kan vara tydlig mot sig själv hur man vill prioritera för att de ska bli hållbart och sedan hålla sig till det målet, även om det skiljer sig från person till person. Däremot när var och en drar ett litet strå var kan det utvecklas till en starkare styrka än vad en ensam person kan åstadkomma, och det goda man gör i en gemenskap har en alldeles speciell plats hos Gud.

Må Allah belöna de aktiva i SMFR Region Syd för deras uppriktighet och allt gott de gör i form av undervisning i Koran och arabiska, bokcirklar, Iftarkvällar under Ramadan, utbildningar och mer – och förstärka dem i att utveckla sig själva och utveckla arbetet och nå ut med det till fler, Amin!

Nästa månad, den 27-28 juli, åker Abdelrahman Asad för att ta vid. Om man ska säga att jag pratade Islamisk Världsbild och långsiktig utveckling så kan man säga att Abdelrahman som aktivitetsansvarig i förbundsstyrelsen kommer att hålla i aktuella nutida processerna som är viktiga för att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten. Jag ser fram emot att följa planeringen av höstens aktiviteter, samverkan, utbildningar och mer i SMFR Region Syd.

Fredliga hälsnngar
Amir Dabboussi
Förbundsordförande
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa