Föreläsning: Meningsskiljaktigheter inom islam 28 nov

Föreläsning: Meningsskiljaktigheter inom islam 28 nov

Islamakademin i samarbete med SMFR-Uppsala anordnar en föreläsning med shaykh Salahuddin Barakat om meningsskiljaktigheter [ikhtilaf] i religiösa frågor.


Föreläsningen berör ett mycket viktigt ämnesområde inom den islamiska läran och rekommenderas starkt för den som söker fördjupad förståelse kring dessa frågor.

Frågor som kommer att tas upp och behandlas under kvällen är:

Varför uppstår meningsskiljaktighet?

Är meningsskiljaktighet tillåtet?

Vilka åsikter är de korrekta?

Är meningsskiljaktighet gott eller ont?

Och mycket mer!

Föreläsningen avslutas med en frågestund där du som deltagare ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Att delta på evenemanget är gratis och under kvällen bjuds på lättare fika.

Ta med vänner och bekanta och ta del av denna möjlighet till att bredda din kunskap! Alla är välkomna!

Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, sal IX (Biskopsgatan 3).
Tid: 28 Nov Kl 18:00

Om föreläsaren:

Shaykh Salahuddin Barakat är utbildad imam och har studerat för lärda från bl.a. Turkiet, Levanten, Pakistan, Mauretanien och Jemen. Huvuddelen av hans formella utbildning har han erhållit genom studier vid lärosätet Dar al-Mustafa och Ribat i Tarim, Jemen, där han studerat intensivt under fyra års tid. Han har genom sina studier erhållit formell auktorisering (ijazah) i att lära ut och besvara frågor.

Han är grundare och ordförande för det svenska läroverket Islamakademin och sitter i SMFR:s religiösa råd.