Förbundsordförande Yasri Khan håller föreläsning på Linköpings universitet

Förbundsordförande Yasri Khan håller föreläsning på Linköpings universitet

 

MR-läget för muslimska minoriteter i Ostasien..jpg
Förbundsordförande talade om MR-läget för muslimska minoriteter i Ostasien liksom arbetet SMFR gjort för att lyfta upp situationen i Kina, Thailand och Burma. Föreläsningen är den första av en rad planerade universitetsbesök för att lyfta upp SMFRs arbete liksom MR-situationen i Ostasien.