Eskilstuna: Avsikt, ansträngning och du’aa

Eskilstuna: Avsikt, ansträngning och du’aa

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Muslimska Freds Region Södermanland bjuder in till en lärorik utbildning i Eskilstuna! Att ha en avsikt (niyyah) är ibland ett villkor för en handlings giltighet – och en förutsättning för belöning. Hur gör jag en ansträngning för Guds skull? Och vad är det som påverkar kvaliteten på våra avsikter, våra ansträngningar och våra du’aa?

Det bjuds på fika in sha Allah!

Plats: Sensus, Lagerkvistgatan 2, Eskilstuna
Dag: Lördag 22 januari 2021
Tid: kl 13:00-15:30