Eid Mubarak önskar Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Eid Mubarak önskar Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

 


Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa vill med anledning av högtiden Eid Al-Adha önska alla en välsignad högtid fylld med glädje och lycka. I detta underbara tillfälle vill vi även dela med oss av en kort påminnelse.Goda handlingar?

Har vi någonsin tänkt på hur människor uppfattar oss? Hur dem ser på oss? Gör vi dem glada eller ledsna? Behandlar vi dem som vi själv tycker om att bli behandlad?

Allah (swt) säger i en vers: ”Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida”. Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre. den som var din fiende kan bli din nära vän! Men ingen annan än den som har tålamod än den som bär oförrätter med tålamod finner styrka att behandla så; bara den lyckligast lottade finner sådan styrka.” 41- 34, 35.

Tänk om våra handlingar skulle ge oss dofter som alla kunde känna. Tänk om dåliga handlingar innebar att vi luktade illa, oerhört illa och det enda sättet att bli av med stanken var att rengöra oss själva. Vad skulle vi göra då??

Tänk dig om vi var sådana som begick dåliga handlingar och varje gång vi försöker närma oss människor att de skulle fly undan oss p.g.a. stanken samt av rädsla att lukten skulle smitta av sig till dem om de började umgås med oss. Kan du föreställa dig tanken där människor runt omkring oss måste hålla för näsan varje gång vi kom i deras närhet? Om verkligheten såg ut så hur skulle du då ha agerat?

Tänk dig istället om var och en av oss gjorde bra handlingar och en god doft spred sig i vår omgivning, och varje gång vi gjorde flera goda gärningar blev doften starkare och starkare och människor lockades att få vara nära oss för att känna den goda doften samt hoppades att den skulle smitta av sig till dem genom umgänge. Tänk dig lyckan och känslan.

Vår noble Profet (frid vare med honom) säger i en hadith (Berättelse om profeten)” Den som ångrar sig från en synd, är som den person som inte har en synd”

Och Allah säger också i koranen [25:70] ”De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig”

Detta betyder alltså att den dåliga stanken kan bli omvandlad till en god doft. Alhamdulilah (Tacksamhet till Gud), vi blir inte enbart av med den dåliga stanken utan den ersätts också till en god doft genom enkla gärningar.

Eid Mubarak önskar Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa