Eid al-Adha 2019

Eid al-Adha 2019

Från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa önskar vi er alla Eid Mubarak! Idag är det årets främst dag, Arafah-dagen, som markerar avslutningen på den stora pilgrimsfärden (Hajj) där miljoner människor från många alla världens hörn samlas. Detta är en ritual som Gud välsignade Abraham (Ibrahim), frid vare med honom, att lägga grunden till.

Abrahams familj bestod av flera viktiga personer, däribland hans hustru Hagar. De välsignades med sönerna Ismael och Isak som båda senare blev profeter. Abrahams liv innehöll flera stora prövningar där Gud testade Abraham och hans familjs tillit och tålamod. Vid ett tillfälle blev Abraham befallen att ge sig ut i öknen med sin familj och efter ett tag tog deras mat och dryck slut. För att finna någon proviant började Hagar att springa mellan två berg, Safa och Marwa. Efter att hon sprungit fram och tillbaka sju gånger skickade Gud ängeln Gabriel som såg till att en vattenkälla skapades där (som kallas för Zamzam vilket miljontals människor dagligen mirakulöst nog dricker från än idag). Att röra sig mellan dessa två berg sju gånger, precis som Hagar, är ett av de obligatoriska momenten för pilgrimen.

Från händelserna med Abraham och hans familj kan vi ta många lärdomar, däribland att alltid tro gott om Gud samt att anstränga sig. Abraham och hans fru Hagar tänkte det bästa om Gud och förlitade sig på Gud även när de blev placerade under tuffa omständigheter. Deras goda tanke om Gud och tillit samt ansträngningar var något som Gud belönade dem för. Viktigt för oss är att vi därför söker kunskap om Gud och Profeten Muhammad som återberättat dessa händelser och de lärdomar som vi kan ta nytta av.

Vi ber Gud om att acceptera pilgrimsfärden från alla de som just nu är i Mekkah och vandrar i Abraham och Hagars fotspår. Vi ber Gud om att acceptera alla våra goda handlingar under dessa dagar av Dhul Hijjah. Vi ber Gud om vägledning och framgång i att kunna följa profeternas vägledning och sträva efter att etablera ett tryggt och välmående samhälle. Vi ber Gud om en välsignad och glädjefylld Eid samt de efterföljande tashreeq-dagarna som beskrivits av Profeten Muhammad ﷺ som dagar av mat, dryck och Gudsåminnelse. Ameen!