Direkt från Almedalen!

Direkt från Almedalen!

 

Tillsammans med Kristna Fredsrörelsen, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkans Unga med fler höll vi under onsdags eftermiddagen en manifestation för religionsfrihet. Under manifestationen utförde representanter från Muslimska Fredsrörelsen den obligatoriska bönen Salat al-zuhur mitt på Donners Torg på Almedalen. Många förbigående visade intresse och flera ställde olika typer av frågor. Vi kommer att uppdatera facebook med bilder från politikerveckan så håll utkik här.

Foto: Lubna Atallah