Kategori: Reminders

Ramadan påminnelse dag 4!

Ramadan-påminnelse 4 Kunskap är en oerhört central aspekt av islam. Att söka kunskap är något mycket älskvärt av Gud och något Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, betonat vikten av i många välkända hadither. Ramadan är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om islam och vi känner till att under Ramadan…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 3!

Ramadan-påminnelse 3 Att bjuda en fastande person på mat när den bryter sin fasta är något som man kan erhålla stor belöning för. Att vara extra generös under Ramadan är också en viktig profetisk sunnah. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, beskrevs av sina följeslagare som den mest generösa människan och att…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 2!

  #Ramadandag2 Ramadan är en månad som syftar till att ena och förena. Ett av de första stegen till enande är att vi tolererar legitima meningsskiljaktigheter. Det kan gälla exempelvis infallandet eller avslutandet av Ramadan där de lärda har olika åsikter om exakt vad som avgör ifall man kan annonsera att den nya månaden har…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 1!

  #Ramadandag1 Nu när Ramadan äntligen har kommit till oss behöver vi se till att vi gör vårt bästa för att spendera Ramadan på bästa sätt. Ramadan är en speciell månad av flera anledningar och en av dem mest uppenbara är att vi fastar en hel månad. Att fasta innebär däremot inte bara att avstå…
Läs mer

Ramadan Mubarak!

Vi vill å SMFRs vägnar önska er en välsignad Ramadan fylld av närhet till Gud och handlingar som närmar oss Hans förnöjsamhet. Likaså innebär det att vi önskar er en månad fylld av förstärkande av syskonskap, godhet, givmildhet, förlåtelse, självinsikter och personlig utveckling. Om denna välsignade månad sa vår älskade profet Muhammad, må Guds frid…
Läs mer

2 Dagar kvar!

    En av de mest utmärkande egenskaperna för profeterna, frid vare med dem, var deras vackra karaktär och beteende. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, varnade för att det skulle finnas dem som utför onda handlingar trots att de utför olika former av dyrkan såsom bön, fasta och läsande av Koranen.…
Läs mer

3 Dagar kvar till Ramadan!

#3dagarkvar Profeten Muhammad ﷺ sa: En muslim är den från vars tunga och hand människor är trygga Även den bäste faller ibland lätt för att påpeka något negativt om medmänniska eller till och med nära vän när denne inte är närvarande. Ramadan är ett tillfälle att träna våra tungors uttal och begränsa dem till att…
Läs mer

4 Dagar kvar till Ramadan!

#4dagarkvar Måttfullhet är en dygd som nämns av Allah i Koranen och speglas i profetens Sunnah, må Allahs frid och välsignelser tillkomma honom. Precis som för allt annat gäller det även i vårt ätande och drickande, både det vi stoppar i oss men även all den mat vi köper hem och sedan hamnar i sopkorgen.…
Läs mer

#10 dagar kvar

10 dagar kvar När Gud adresserar frågan om mat och dryck i Koranen inleder Gud med att tilltala hela mänskligheten, inte bara de troende. Gud säger: ”Människor! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt”. Det är viktigt att äta och dricka av det som är tillåtet, men det är också…
Läs mer

15 dagar kvar till Ramadan

15 dagar kvar Första uppenbarelsen av Koranen kom till Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, under Ramadan. Innan Gud föreskrev fastan under Ramadan så var Ramadan känd som en Koranens månad. Profeten Muhammad reciterade hela Koranen under Ramadan. Däremot var Profetens koranläsning inte begränsad endast till Ramadan, utan Profeten brukade läsa mycket…
Läs mer