Reminders

Ramadan påminnelse dag 6!

Ramadan-påminnelse 6 Ordet fasta kommer från arabiskans ”sawm” – صَوْم – som betyder avhållsamhet. Fastan och dess avhållsamhet kännetecknas av såväl yttre som inre aspekter. De yttre är bl a att vi under de ljusa timmarna av dygnet avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge då alla dessa begär är något Gud skapat som en…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 5!

Ramadan-påminnelse 5 Ramadan är en månad av enande och gemenskap. Vi samlas för att bryta fastan tillsammans. Vi förenas och förlåter varandra under Ramadan ifall det finns någon osämja. Vi samlas för att söka mer kunskap genom att tillsammans lyssna på föreläsningar. Vi samlas för att göra olika former av rituella dyrkan tillsammans. En av…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 4!

Ramadan-påminnelse 4 Kunskap är en oerhört central aspekt av islam. Att söka kunskap är något mycket älskvärt av Gud och något Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, betonat vikten av i många välkända hadither. Ramadan är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om islam och vi känner till att under Ramadan…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 3!

Ramadan-påminnelse 3 Att bjuda en fastande person på mat när den bryter sin fasta är något som man kan erhålla stor belöning för. Att vara extra generös under Ramadan är också en viktig profetisk sunnah. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, beskrevs av sina följeslagare som den mest generösa människan och att…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 2!

  #Ramadandag2 Ramadan är en månad som syftar till att ena och förena. Ett av de första stegen till enande är att vi tolererar legitima meningsskiljaktigheter. Det kan gälla exempelvis infallandet eller avslutandet av Ramadan där de lärda har olika åsikter om exakt vad som avgör ifall man kan annonsera att den nya månaden har…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 1!

  #Ramadandag1 Nu när Ramadan äntligen har kommit till oss behöver vi se till att vi gör vårt bästa för att spendera Ramadan på bästa sätt. Ramadan är en speciell månad av flera anledningar och en av dem mest uppenbara är att vi fastar en hel månad. Att fasta innebär däremot inte bara att avstå…
Läs mer

Ramadan Mubarak!

Vi vill å SMFRs vägnar önska er en välsignad Ramadan fylld av närhet till Gud och handlingar som närmar oss Hans förnöjsamhet. Likaså innebär det att vi önskar er en månad fylld av förstärkande av syskonskap, godhet, givmildhet, förlåtelse, självinsikter och personlig utveckling. Om denna välsignade månad sa vår älskade profet Muhammad, må Guds frid…
Läs mer

2 Dagar kvar!

    En av de mest utmärkande egenskaperna för profeterna, frid vare med dem, var deras vackra karaktär och beteende. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, varnade för att det skulle finnas dem som utför onda handlingar trots att de utför olika former av dyrkan såsom bön, fasta och läsande av Koranen.…
Läs mer

3 Dagar kvar till Ramadan!

#3dagarkvar Profeten Muhammad ﷺ sa: En muslim är den från vars tunga och hand människor är trygga Även den bäste faller ibland lätt för att påpeka något negativt om medmänniska eller till och med nära vän när denne inte är närvarande. Ramadan är ett tillfälle att träna våra tungors uttal och begränsa dem till att…
Läs mer

4 Dagar kvar till Ramadan!

#4dagarkvar Måttfullhet är en dygd som nämns av Allah i Koranen och speglas i profetens Sunnah, må Allahs frid och välsignelser tillkomma honom. Precis som för allt annat gäller det även i vårt ätande och drickande, både det vi stoppar i oss men även all den mat vi köper hem och sedan hamnar i sopkorgen.…
Läs mer