Reminders

Ramadan-påminnelse dag 25!

Ramadan påminnelse 25 Nu är det bara några dagar kvar till Eid. Eid är tänkt att vara en dag av Gudsåminnelse, glädje och gemenskap. Ta denna chans att ge andra möjlighet att deras Eid kan bli en glädjefylld dag. Zakat al-Fitr är obligatoriskt och är för detta år uppskattat till 75 kr. Det finns många…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 24!

Ramadan påminnelse 24 En profetisk sunnah är att stanna i moskén under de sista 10 dagarna av Ramadan. Moskén är Guds hus och den mest älskade av platser hos Gud. Att ägna de sista dagarna av Ramadan i så mycket Gudsåminnelse som möjligt starkt rekommenderat. Har man möjlighet att spendera mestadels av tiden i moskén…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 23!

Ramadan påminnelse 23 De sista 10 dagarna av Ramadan är mycket speciella och särskilt tiden mellan solnedgång till soluppgång. Därför är det bra att spendera denna tid mellan maghrib till fajr med att läsa Koranen, göra du’a och inte minst frivilliga böner (taraweeh/tahajjud). Vi vet också att någon av de återstående nätterna kan vara laylatul…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 22!

Ramadan påminnelse 22 Slutskedet av Ramadan är den mest välsignade tiden av året. Hur kan vi då spendera dessa dagar? Bl.a genom frivilliga böner, läsa Koranen och reflektera på dess innebörd samt olika former av Gudsåminnelse. Att spendera extra tid i du’a (bön) till Gud är en annan central handling. Profeten Muhammad, Guds frid och…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 21!

Ramadan påminnelse 21 Vi befinner oss nu i de sista 10 dagarna av Ramadan som Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, betonade vikten av. Det är också troligt att det är under någon av dessa nätter som kvarstår av Ramadan som laylatul qadr infaller. Därför är det rekommenderat att göra extra mycket…
Läs mer

10 sista dagarna av Ramadan

Ramadan är en månad som påminner om oss att vara tacksamma för de mest grundläggande sakerna för vår överlevnad. Vi är nu inne i de sista 10 dagarna och det är dagar vari vi ska göra extra mycket goda handlingar. Att uttrycka tacksamhet till människor är att vara tacksam gentemot Gud. Detta eftersom Gud vald just…
Läs mer

Ramadan påminnelse dag 20!

Ramadan påminnelse 20 Under Ramadan ber många av oss mer extraböner än vad vi gör vanligtvis under året. En av de viktigaste sunnah-bönerna att be är den man gör innan salatul fajr. För att Ramadan verkligen ska ha en effekt på oss är det också viktigt att vi eftersträvar att ta med oss de goda…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 19!

Ramadan påminnelse 19 Att ha bra karaktär är något oerhört älskvärt hos Gud. Det är något som ställs extra mycket på prov nu under Ramadan. Att ha en bra karaktär innebär att kunna försöka ha ett bra uppträdande i alla situationer gentemot alla människor. Även i situationer där man själv blir dåligt bemött är det…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 18!

Ramadan påminnelse 18 Alla människor upplever svåra perioder och detta är en naturlig del av vårt liv. Att utsättas för prövningar är däremot inget tecken på att Gud skulle tycka illa om oss. Tvärtom kan det vara ett tecken på att man är älskad av Gud. Av de människor som prövades allra mest och svårast…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 17!

Ramadan påminnelse 17 Att visa tacksamhet är en viktig handling och tillhör vett och etikett. Att Gud är alltings källa betyder det inte att man inte ska tacka människor. Tvärtom. Att uttrycka tacksamhet till människor är att vara tacksam gentemot Gud. Detta eftersom Gud vald just de människorna för den saken. Sann tacksamhet innebär inte…
Läs mer