Reminders

SMFR Reminders 10 april

En stor fråga för många är, utöver meningen med livet, vad lycka är. Sheikh Al-Attas (2014a, s. 107–108) börjar med att definiera lycka [Sa’adah] för att sedan knyta ihop det med dess syfte och mening i detta liv. Lycka [Sa’adah] är bland Guds sanna tjänare inte ett mål i sig självt eftersom det högsta goda i…
Läs mer

Rabi al-Awwal och Profeten Muhammads ﷺ födelse

Hans namn är Muhammad bin Abdullah och han är det sista sändebudet och den sista profeten. Han föddes i Mekkah den 12 Rabi al-Awwal år 571. Han var faderlös från födseln och blev helt föräldralös medan han fortfarande var ett litet barn. Han är den främsta av skapelser från den mest ädla av ättelinje. Hans…
Läs mer

Ashura-dagen!

På torsdag (20/9) infaller Ashura-dagen som är en speciell idag i den muslimska kalendern. Det är en dag med stor betydelse och som uppmärksammades av Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom. Ashura-dagen sägs var den dag då profeten Moses, frid vare med honom, och hans folk räddades från förtrycket och förföljelserna av…
Läs mer

SMFR önskar en välsignad eid Al-Fitr!

SMFR önskar er en glad Eid al-fitr! Eid-högtiden markerar slutet på fastemånaden Ramadan och firas i glädje tillsammans med släkt och vänner. Detta är särskilt viktigt i tider som dessa då valrörelsen i Sverige lett till den ena besvikelsen efter den andra i hur olika politiska partier valt att måla upp muslimer till olika former…
Läs mer

Ramadan-Påminnelse Dag 29!

Ramadan påminnelse 29 Under Ramadan har vi möjlighet att ta del av mycket barmhärtighet ochförlåtelse. Frågan är om vi tar oss tid för att vända oss till vår Skapare? Oavsett vilken handling vi har utfört är den aldrig större än att Gud kan förlåta oss för den. Även om vi har gjort misstag under självaste Ramadan måste vi påminna oss…
Läs mer

Ramadan-Påminnelse Dag 28!

Ramadan påminnelse 28 Vi befinner oss nu i det absoluta slutskedet av Ramadan och det är nu vi bör anstränga oss som mest för att utföra goda handlingar. Vi ska inte redan nu varva ner och bara invänta Eid. Tvärtom så är dessa dagar de mest välsignade och för att fullända Ramadan måste vi spendera varje stund under den sista tiden av årets Ramadan…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 27!

Ramadan påminnelse 27 Ramadan är en månads intensiv skola hur vi kan förbättras såväl andligt som i vår relation med andra människor. Ramadan bör påminna oss om att vi ska använda alla gåvor vi fått på bästa sätt. Att kunna ha förmågan att tala är en stor gåva från Gud som inte alla människor har.…
Läs mer

Ramadan-påminnelse dag 26!

Ramadan påminnelse 26 Att utförda goda handlingar är en viktig del av yttre manifestation av tro. Alla handlingar är dock inte av samma nivå. Det finns handlingar som man kan bli belönad för även när man har lämnat detta. En av de sakerna är fortlöpande välgörenhet – sadaqa jariyyah – välgörenhet vars nytta inte upphör.…
Läs mer