Nyheter

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00-16:00 på Zoom. I samband med den senaste förbundsstämman som hölls 28 Mars så har senaten uppmärksammat att förbundsstyrelsens propositioner om att ändra på stadgarna med en ny vision och mission samt proposition om visionsprogrammet…
Läs mer

Muslimska Fredsrörelsen skriver tillsammans med 21 andra ungdomsrörelser under en artikel i Omvärlden.

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser. Om något illustrerar covid-19 att vi alla behövs och att unga kan komma att spela en fundamental roll för att viktiga samhällsfunktioner ska fortsätta fungera. Vi kräver därför…
Läs mer

Imam Salahuddin Barakat informerar på svenska

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19. Filmen är inspelade i april 2020. Sheikh Salahuddin Barakat från Islamakademin som likväl sitter i Muslimska Fredsrörelsens religiösa råd ger perspektiv och råd kring denna utmanade pandemi vi…
Läs mer

SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – som idag är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse – arrangerar årligen flera hundra fysiska aktiviteter med våra avdelningar vilket innebär att vi har pågående verksamhet nästan året runt. Vi är väldigt glada och stolta över det växande engagemang som finns runtom i landet. Virusutbrottet påverkar givetvis detta och vi…
Läs mer

Regionstämmor

Regionårsstämmor har hållits under februari i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. I samband med årsstämman blev det också en utbildning om islams historia – från skapelsens början till Sverige idag 2020. Vad som togs upp var bland annat de rättfärdiga kaliferna efter Profeten Muhammad ﷺ och de olika teologiska inriktningarna och rättläroskolorna som…
Läs mer

Interkulturell mötesplats för unga!

Under helgen 7-9 februari anordnade Sigtunastiftelsen i samverkan med studieförbundet Sensus den 14 omgången av interkulturell mötesplats för unga. Närvarande var medlemmar från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Kyrkans Unga och Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet. Från SMFRs del deltog Sondos Shobaki, Abbe Malekzadah och Camad Rahma. Syftet med mötesplatsen var att få den enskilde deltagaren att känna sig…
Läs mer

Vad är ett liv? Gymnasiebesök i Malung

Den 20 januari var SMFR inbjudna att hålla föredrag på Malung-Sälens gymnasieskola som anordnade en temadag om vad ett liv egentligen är. Dagen pågick från tidig morgon till sen eftermiddag med parallella föredrag av representanter från olika religiösa åskådningar däribland islam, kristendomen, buddhismen och judendomen. Representanter från SMFR var kansliadminstratör Tihama Al och verksamhetsutvecklare Albin Jonsson. Några punkter…
Läs mer

Förbudet mot sjalen

Vi har under den senaste tiden sett inte bara en alltmer aggressiv antimuslimsk retorik utan också starkt förtryckande initiativ där flera kommuner har tagit upp frågan om förbud av bön på arbetsplatsen och förbud av sjal. Flera saker har börjat ifrågasättas kopplat till religionen och fler och fler förslag har börjat komma upp rent politiskt…
Läs mer

Kallelse till förbundsstämma 2020

Assalam alaykum warahmatullah hi wabarakathu! SMFRs förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 28-29 Mars 2020 med start ‪kl 10:00‬. Mer information om exakt plats såväl som möteshandlingar kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle. På agendan finns bland annat val av ny förbundsordförande, val av ledamöter, beslut kring det nya visionsprogrammet som ska ersätta…
Läs mer

MR-dagarna 2019

MR-dagarna 2019 är i full gång i Linköping och tidigare ikväll har andra dagen av tre dagar avslutats. Igår deltog generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan och förbundsledamoten Fardous El-Sakka i ett seminarie om Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld där även verksamhetsutvecklare Albin Jonsson var moderator. Först pratade Yasri och Joel Halldorf, kristen teolog, författare och skribent med…
Läs mer