Kategori: Nyheter

SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – som idag är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse – arrangerar årligen flera hundra fysiska aktiviteter med våra avdelningar vilket innebär att vi har pågående verksamhet nästan året runt. Vi är väldigt glada och stolta över det växande engagemang som finns runtom i landet. Virusutbrottet påverkar givetvis detta och vi…
Läs mer

Regionstämmor

Regionårsstämmor har hållits under februari i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. I samband med årsstämman blev det också en utbildning om islams historia – från skapelsens början till Sverige idag 2020. Vad som togs upp var bland annat de rättfärdiga kaliferna efter Profeten Muhammad ﷺ och de olika teologiska inriktningarna och rättläroskolorna som…
Läs mer

Interkulturell mötesplats för unga!

Under helgen 7-9 februari anordnade Sigtunastiftelsen i samverkan med studieförbundet Sensus den 14 omgången av interkulturell mötesplats för unga. Närvarande var medlemmar från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Kyrkans Unga och Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet. Från SMFRs del deltog Sondos Shobaki, Abbe Malekzadah och Camad Rahma. Syftet med mötesplatsen var att få den enskilde deltagaren att känna sig…
Läs mer

Vad är ett liv? Gymnasiebesök i Malung

Den 20 januari var SMFR inbjudna att hålla föredrag på Malung-Sälens gymnasieskola som anordnade en temadag om vad ett liv egentligen är. Dagen pågick från tidig morgon till sen eftermiddag med parallella föredrag av representanter från olika religiösa åskådningar däribland islam, kristendomen, buddhismen och judendomen. Representanter från SMFR var kansliadminstratör Tihama Al och verksamhetsutvecklare Albin Jonsson. Några punkter…
Läs mer

Förbudet mot sjalen

Vi har under den senaste tiden sett inte bara en alltmer aggressiv antimuslimsk retorik utan också starkt förtryckande initiativ där flera kommuner har tagit upp frågan om förbud av bön på arbetsplatsen och förbud av sjal. Flera saker har börjat ifrågasättas kopplat till religionen och fler och fler förslag har börjat komma upp rent politiskt…
Läs mer

Kallelse till förbundsstämma 2020

Assalam alaykum warahmatullah hi wabarakathu! SMFRs förbundsstyrelse kallar härmed till förbundsstämma den 28-29 Mars 2020 med start ‪kl 10:00‬. Mer information om exakt plats såväl som möteshandlingar kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle. På agendan finns bland annat val av ny förbundsordförande, val av ledamöter, beslut kring det nya visionsprogrammet som ska ersätta…
Läs mer

MR-dagarna 2019

MR-dagarna 2019 är i full gång i Linköping och tidigare ikväll har andra dagen av tre dagar avslutats. Igår deltog generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan och förbundsledamoten Fardous El-Sakka i ett seminarie om Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld där även verksamhetsutvecklare Albin Jonsson var moderator. Först pratade Yasri och Joel Halldorf, kristen teolog, författare och skribent med…
Läs mer

Den främsta förebilden ﷺ

Profeten Muhammad är den främsta förebilden för varje människa – oavsett kön, ålder, härkomst eller social och ekonomisk status. Profeten Muhammads unikhet lyser igenom hela hans liv, från födsel till att han återvände till sin Herre. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Profeten är hans otroliga ledarskap i alla situationer. Först och främst kan…
Läs mer

Gymnasieklasser besöker SMFR

I slutet av september besökte fyra gymnasieklasser SMFR för att lära sig mer om islamisk teologi i samband med deras religionsundervisning i religionskunskap. Sammanlagt var det över 84 personer som deltog i 4,5 h på föreläsningar, övningar/workshops och diskussioner i smågrupper under studiebesöket som ägde rum i Stockholm. De som tog emot skolklasserna var generalsekreterare Yasri…
Läs mer

Ashura-dagen

Månaden Muharram är här liksom det nya året i vår islamiska kalender. Vi välkomnar denna viktiga månad och ber Allah hjälpa oss ur våra svårigheter liksom Han hjälpte vår älskade profet Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och hans följeslagare (må Allah vara nöjd med dem) ur 13 års förtryck och orättvisa…
Läs mer