Kategori: Nyheter

Hemberedskap i tider av kris

Vad gör du om det blir elavbrott i 72 timmar? Utan tillgång till vatten hemma och med livsmedelsbutikerna stängda? Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka förberedelser att klara oss…
Läs mer

E-aktiviteter – när du kan delta oavsett geografisk position!

Under dessa prövande omständigheter saknar vi sociala och fysiska träffar bland annat inom den välsignade månaden, Ramadan, där moskéerna är stängda, då man brukar be nattbönen i dem under Ramadan. Men med svårighet kommer alltid lättnad och i nuläget öppnas det upp möjligheter för att träffas via nätet där vi kan stötta varandra och även…
Läs mer

Muslimska Fredsrörelsens omställning under Corona-tider

Muslimska Fredsrörelsen har gått över till att ha all verksamhet online med tanke på de rådande omständigheterna. Vi lät Bekim Lukač som är förtroendevald i lokalavdelningen i Kristianstad att dela med sig av sina tankar om online-aktiviteter: ”Det bästa med E-aktiviteter är att man får möjlighet att delta i olika aktiviteter oavsett vart man befinner sig geografiskt.…
Läs mer

Ramadan mubarak!

Vi vill å Muslimska Fredsrörelsens vägnar önska er en välsignad Ramadan fylld av närhet till Gud och handlingar som närmar oss Hans förnöjsamhet. Likaså innebär det att vi önskar er en månad fylld av förstärkande av kunskap, reflektion, godhet, givmildhet, förlåtelse, självinsikter och personlig utveckling. Detta blir en Ramadan utan tarawih-bön i moskén och utan…
Läs mer

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00

Senaten kallar till ett extra förbundsstämma för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Lördagen den 18 juli 2020 kl 10:00-16:00 på Zoom. I samband med den senaste förbundsstämman som hölls 28 Mars så har senaten uppmärksammat att förbundsstyrelsens propositioner om att ändra på stadgarna med en ny vision och mission samt proposition om visionsprogrammet…
Läs mer

Muslimska Fredsrörelsen skriver tillsammans med 21 andra ungdomsrörelser under en artikel i Omvärlden.

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser. Om något illustrerar covid-19 att vi alla behövs och att unga kan komma att spela en fundamental roll för att viktiga samhällsfunktioner ska fortsätta fungera. Vi kräver därför…
Läs mer

Imam Salahuddin Barakat informerar på svenska

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19. Filmen är inspelade i april 2020. Sheikh Salahuddin Barakat från Islamakademin som likväl sitter i Muslimska Fredsrörelsens religiösa råd ger perspektiv och råd kring denna utmanade pandemi vi…
Läs mer

SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – som idag är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse – arrangerar årligen flera hundra fysiska aktiviteter med våra avdelningar vilket innebär att vi har pågående verksamhet nästan året runt. Vi är väldigt glada och stolta över det växande engagemang som finns runtom i landet. Virusutbrottet påverkar givetvis detta och vi…
Läs mer

Regionstämmor

Regionårsstämmor har hållits under februari i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Södermanland och Östergötland. I samband med årsstämman blev det också en utbildning om islams historia – från skapelsens början till Sverige idag 2020. Vad som togs upp var bland annat de rättfärdiga kaliferna efter Profeten Muhammad ﷺ och de olika teologiska inriktningarna och rättläroskolorna som…
Läs mer

Interkulturell mötesplats för unga!

Under helgen 7-9 februari anordnade Sigtunastiftelsen i samverkan med studieförbundet Sensus den 14 omgången av interkulturell mötesplats för unga. Närvarande var medlemmar från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svenska Kyrkans Unga och Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet. Från SMFRs del deltog Sondos Shobaki, Abbe Malekzadah och Camad Rahma. Syftet med mötesplatsen var att få den enskilde deltagaren att känna sig…
Läs mer