Region Syd

Årsstämma Muslimska Freds LA Helsingborg

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Helsingborg att arrangera sin årsstämma för 2021. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum torsdagen den 23 december kl 13:00. Tid: 23 December kl. 13:00 Plats: Zoom Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/5676238385 Kontaktperson: Albin Jonsson  Mail: albin.jonsson@muslimerforfred.org

Årsstämma Muslimska Freds LA Bjuv

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Det har blivit dags för Muslimska Freds Bjuv att arrangera sin årsstämma för 2021. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum torsdagen den 23 december kl 13:00. Tid: 23 December kl. 13:00 Plats: Zoom Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/5676238385 Kontaktperson: Albin Jonsson  Mail: albin.jonsson@muslimerforfred.org

Online: Extra insatt årsstämma för SMFR Bjuv

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 17 december kl 17:30-18:30 anordnar SMFR Bjuv en extra insatt årsstämma. Plats: Årsstämman sker online via Zoom Kontaktperson: Bana Alshehabi bana.alshehabi@muslimerforfred.org Länk: https://us02web.zoom.us/j/5358451182

Online: Extra insatt årsstämma för SMFR Lund

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 17 december kl 17:30-18:30 anordnar SMFR Lund en extra insatt årsstämma. Plats: Årsstämman sker online via Zoom Kontaktperson: Bana Alshehabi bana.alshehabi@muslimerforfred.org Länk: https://us02web.zoom.us/j/5358451182

Online: Extra insatt årsstämma för SMFR Region Syd

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Den 5 december kommer kl 14-16 anordnar SMFR Region Syd en extra insatt årsstämma. Plats: Årsstämman sker online via Zoom Kontaktperson: Bana Alshehabi bana.alshehabi@muslimerforfred.org

Allmaktens natt

Region Syd arrangerade ett event den 15 maj om Allmaktens natt (Laylatul Qadr) som hölls av förbundsordförande Amir Dabboussi. Allmaktens natt är en utvald natt då det var under denna natt som Gud sände ned Koranen. Allmaktens natt beskrivs av Gud i Koranen att vara bättre än 1000 månader. Att göra goda handlingar under denna…
Läs mer

Helsingborg – Arabiska kurs med SMFR Helsingborg

As-Salamo Alaikum/ Fredliga hälsningar! Har du alltid velat lära dig läsa, skriva samt kommunicera på arabiska men inte kunnat? Vi på SMFR Helsingborg erbjuder dig just denna möjlighet till att lära dig ett helt nytt språk oavsett förkunskaper, dock är det enda krav att du kan alfabetet. Med stöd utav en kompetent lärare som har…
Läs mer

Regionårsstämma i Skåne!

SMFR Region Syd var första regionen ut att hålla sin regionårsstämma för 2020! I samband med årsstämman blev det även en utbildning för de förtroendevalda som handlade om islamisk historia. Att förstå kontext och sammanhang från ett teologiskt såväl som ett samhälleligt perspektiv är en viktig del för att förstå varför vi befinner oss där…
Läs mer

Årsstämmor i Helsingborg!

Igår var det dags för flera av SMFR Region Syds lokalavdelningar att hålla årsstämma, nämligen SMFR Helsingborg, SMFR Malmö, SMFR Åstorp och SMFR Höganäs. I samband med årsstämman blev utöver en presentation om SMFR utifrån vision och hur verksamheten ser ut ett besök från Lennart Lorin på Sensus om samarbetet mellan studieförbundet Sensus och SMFR.…
Läs mer

Årsstämma i Kristianstad!

Just nu anordnas det mängder med lokalavdelningsårsstämmor runt om i landet. Igår har SMFR Kristianstad haft sin årsstämma för 2020. SMFR Kristianstad är den lokalavdelning som under 2019 hade allra mest aktiviteter av alla lokalavdelningar – nästan 100 st till antalet! I samband med årsstämman blev det även ett teoretiskt pass om SMFRs vision och…
Läs mer