Linköping

Arabiskakurs i Linköping!

Just nu arrangerar SMFR kurser i arabiska på 4 platser runt om i Sverige. Nedan ser vi bilder från i söndags (21/10) i Linköping som är den lokalavdelning som arrangerat arabiska under längst tid, nu i drygt 1 år! Det finns 2 olika grupper beroende på vilken nivå man befinner sig; det finns både för…
Läs mer

”Resa med kunskap som budskap” med SMFR Linköping!

SMFR Linköping arrangerade i lördags (20/10) en föreläsning med titeln ”Resa med kunskap som budskap” som hölls av Zakaria Ahmed, aktiv medlem i SMFR Linköping och Albin Jonsson, regionsordförande för SMFR Region Östergötland. Föreläsningen handlade om deras arabiskastudier i Kenya respektive Marocko och olika lärdomar och reflektioner de tog med sig från sina resor. Vikten…
Läs mer

Pluggkvällar runt om i Sverige!

I hela tre regioner har SMFR precis satt igång med pluggkvällar där det blir både mycket lärande och gemenskap. Att inhämta kunskap är oerhört centralt och kräver att man anstränger sig och studerar mycket. Har du svårt att studera på egen hand? Eller vet du att du blir extra motiverad när du befinner dig i…
Läs mer

Linköping- Resa med kunskap som budskap – 20 oktober

Linköping: Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! Lördagen den 20 oktober kommer vi få ta del av Zakaria och Albins berättelser som gjort varsin resa till två olika länder i syfte att söka kunskap och närmare bestämt för att studera arabiska. Zakaria har varit i Kenya och Albin i Marocko. Vi kommer lyssna på deras erfarenheter samt lärdomar…
Läs mer

Linköping – Samhällsfrågor coh framåtblickande – 6 oktober

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar! SMFR Region Östergötland arrangerar en regionsträff där intressanta föreläsningar och workshops samt flera spännande diskussioner är att vänta! Temat är kring det svenska valet, samhällsfrågor såsom olika utmaningar och belysande av de positiva krafter som finns och hur SMFR nationellt och regionalt redan arbetar och kan fortsätta bidra till ett bättre samhälle.…
Läs mer

Arabiska kurser med SMFR runtom i Sverige!

1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är Islam och SMFR arrangerar utbildningar, föreläsningar och läger med islam bland annat med fokus på islamisk världsbild. Det finns också lokalavdelningar i både Linköping och Åstorp som anordnar kurser i arabiska och Koran med lektion varje vecka. Arabiska är nyckeln till att få en djupare förståelse av Uppenbarelsen och…
Läs mer

Linköping – Middag med Martin Modéus

SMFR Region Östergötland hade 4 representanter som deltog på middag hemma hos biskop Martin Modéus i Linköping den 3 september. Det var många aktörer som deltog såväl regionala representanter som religiösa organisationer och samfund samt även riksdagspolitiker. Det blev många intressanta samtal vid borden och många nya kontakter knöts. Möten och samtal av denna karaktär är…
Läs mer

Linköping – Stormöte inför MR-dagarna

Stormöte inför MR-dagarna i Linköping 2019 Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa hade igår 3 representanter för att diskutera och planera inför Mänskliga Rättighetsdagarna som 2019 anordnas i Linköping. Det blev många intressanta samtal bl a om vikten av fysiskt och psykiskt välmående, hur vi kan förebygga diskriminering av utsatta grupper samt vikten av kunskap…
Läs mer

Eid firande med SMFR Linköping

I samband med Eid al-Adha arrangerade SMFR Region Östergötland ett gemensamt Eid-firande i Linköping med aktiva medlemmar från såväl Östergötland och Småland. En präst från svenska kyrkan deltog också under den glädjefulla dagen där det bjöds på flera spännande maträtter och efterrätter som tillagades med gott samarbete i köket. Det blev också en del samtal…
Läs mer

Koran och arabiska i Linköping

SMFR Linköping har snart haft sin kurs i Koran och arabiska i ett [easy-image-collage id=14559] helt år och vid nästan varje lektion har fortsatt att komma nya deltagare. Även under sommaren har SMFR Linköping fortsatt att ha sina lektioner i Koran och arabiska. Detta har varit möjligt tack vare engagerade från dem kursansvariga, lärarna och…
Läs mer