Bönelokal i Hallunda anfölls

Bönelokal i Hallunda anfölls

 

Lördagen den 13 november höll SMFRs Stockholms region en inspirationshelg i syfte att bygga upp samhällsengagemang och inspirera nya samhällsledare som aktivt arbetar för att sprida positiv energi samt stärka människor i sin omgivning. Detta gör vi genom att stärka människor i sin identitet och arbeta aktivt med att göra folk medvetna om olika former av normer och värderingar samt skapa respekt för mångfald liksom skapa medvetenhet om vårt egna beteendes inverkan på de runtomkring oss.

Samma dag så informeras SMFR om att något har hänt i en bönelokal i Hallunda och ordförande Ahmed Nuru beger sig snabbt dit för att dokumentera. I takt med att SMFR fått ett allt ökat förtroende från allmänheten har också vår möjlighet att lyfta upp och aktualisera frågor som annars skulle hamnat i skymundan ökats. Det är viktigt att agera och vi hoppas att denna film liksom många andra fall som rapporterats till oss ska få alltfler att inse att vi behöver organisera oss och arbeta förebyggande för att stärka och stödja människor i deras vardag. Det är viktigt att få folk att känna sig trygga innan det blir för sent. Vi får aldrig låta främlingsfientligheten och fördomarna om varandra eller känslan av uppgivenhet och likgiltighet ta över.

I samband med vår vision om att skapa en av Sveriges och Europas främsta freds och säkerhetsfrämjande organisationer så har vi som första steg tagit fram en strategi för att utbilda ledare som ska kunna arbeta för att fullfölja den visionen. I den ambitionen har SMFR tagit fram ledarskapsmaterial, ledarskapskurser och utvecklat en upplevelsebaserad folkbildningspedagogik för att verkligen kunna nå ut till människor. SMFR samarbetar även aktivt för att utbilda ledare i olika former tillsamman med flera olika aktörer för att komplettera och skapa medvetenhet om den mångfald som finns på individnivå. SMFR har tagit en politiskt ställning där vi anser att mångfald är något positivt! Därför har SMFR förtutom sina interna utbildningar tagit fram utbildningar tillsammans med Sveriges scouter i utbildningen Värdebaserat ledarskap och Kristna Fredsrörelsen i utbildningen Salaams Vänner i syfte att få individer aktiva i respektive verksamhet att lära sig av samt bygga starka vänskapsband med varandra. Målet är att sprida vår vision om ett fredligare samhälle till så många som möjligt och tillsammans stärka människor att göra en skillnad i sin vardag för att skapa ett samhälle som vi alla kan känna stolthet och glädje över.

Vi har redan sett tydliga resultat från vårt arbete runtom i landet där individer inom SMFRs tydligt uttryckt hur stärkta de känner sig av den verksamhet vi bedriver. Av den anledningen kommer incidenter som det som skett i Göteborg med polisens agerande, misshandeln av en 14åriga flickan med slöja i Lund samt attacken i Hallunda att fungera som bränsle för att öka vår beslutsamhet om att vi behöver bli bättre på att engagera människor i organiserad form, bli bättre på att ge stöd till samt uppmärksamma föredömliga handlingar, bli bättre på att ta fram strategier för hur vi kan skapa en förändring och bli bättre på att sprida en samhällsvision som vi alla kan känna oss inspirerade och motiverade av.

Redan idag har många människor tagit kontakt och med SMFR för att göra något aktivt i Hallunda. Likaså har många aktiva inom SMFR uttryckt en stark vilja att agera. Olika grupper arbetar nu aktivt för att skapa engagemang och få folk att agera på ett sätt som skickar positiva signaler, skapa möjligheter och som uppmuntrar till något långsiktigt i enlighet med SMFRs värderingar. Vilken värld vill du leva i?