Aktiviteter

Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

Kamila Abdullah från SMFR Region Väst och Yasri Khan med i panel just nu under Almedalsveckan! Titeln för seminariet är ”Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst” som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Sensus. Kamila inleder rundan och ger sina perspektiv på…
Läs mer

Mingel för troende aktivister

Från gårdagens späckade dag med Seminarier som vi varit med och arrangerat eller representerat på. Nofa Malla-Mohammed och Linah Gillman från Region Stockholm presenterar med samarbetspartners och representanter från Svenska Kyrkans Unga, ACT Svenska Kyrkan och Sensus minglet för troende aktivister som de har ansvarat föt att anordna under Almedalsveckan. Ett givande och trevligt mingel…
Läs mer

Avsnitt 1 – Hadith Jibril

Vem var den prydligt klädda mannen i skinande vita kläder som kom till Profeten Mohammed (må Guds frid och välsignelser tillkomma honom) och följeslagarna (må Gud vara nöjd med dem) mitt i öknen och ställde frågor om Islam till Profeten (ﷺ) för att sedan bekräfta att Profeten (ﷺ) hade svarat korrekt? Vad kan vi lära…
Läs mer

Göteborg – Promenad och reflektion i naturen SMFR region väst

Assalamo aleikom Välkommen till en promenad och reflektion i naturen tillsammans med region väst. Allah uppmanar oss i koranen att begrunda HANS tecken runtomkring oss och vi vill genom denna aktivitet motivera och inspirera deltagare att promenera och reflektera i Allahs skapelse. ungefärlig översättning av vers 190 av sura 3: [3:190] I skapelsen av himlarna…
Läs mer

Young Europeans’ Forum i Berlin

25-27 juni arrangerades Young Europeans’ Forum i Berlin. För SMFRs del representerade Tuba Tezcan (förbundsstyrelseledamot) och Albin Jonsson (verksamhetsutvecklare) med SMFR-programmet som grund. Konferensens tema var kring social sammanhållning och det var deltagare från ca 20 länder som på ett eller annat sätt engagerar sig i frågor relaterat till social sammanhållning. Tuba och Albin pratade om hur SMFR arbetar…
Läs mer

Fortbildningsdag | Region Syd

Förbundsordförande Amir Dabboussi höll lördagen den 29/6 en fortbildningsdag med förtroendevalda i SMFR Region Syd och delar med sig om dagen i Helsingborg: Assalamo Aleikom, Jag fick äran att besöka förtroendevalda i Södra Sverige och hålla en halvdag med fortbildning i Islamisk Världsbild, verksamhetsstrategi och organisationsutveckling. Det blev min sista del i turnén jag har…
Läs mer

Stockholm:Träningsworkshop-Gummibandsträning

Salam aleikum / Fredliga hälsningar! Sommaren är här och många av oss kanske väljer att inte gå till gymmet pga olika anledningar. Istället väljer vissa att träna hemma eller ute i det fria. Hur ska vi då styrketräna effektivt med syfte att bibehålla eller öka muskelmassan utan att ha tillgång till avancerade träningsredskap och träningsmaskiner?…
Läs mer

Stockholm: Studentmottagning med SMFR Stockholm

Salam alaykom/Fredliga hälsningar! SMFR Stockholm kommer anordna en studentmottagning för att gratulera de gymnasieelever som har tagit examen detta år. Under eventet kommer de som har tagit gymnasieexamen berätta om sin studiegång och hur det känns att bli klar med gymnasiet, men det kommer även finnas examinerade från tidigare år som kommer utbyta sina erfarenheter…
Läs mer

SMFR Reminders

Allah (ﷻ) har av sin barmhärtighet sänt profeter för att lära oss hur vi ska leva, bete oss och förstå vissa saker. Han (ﷻ) har sänt oss Profeten (ﷺ) för att fullborda god karaktär och ge oss ett perfekt konkret exempel på hur Han (ﷻ) vill att vi ska leva. Det är ett obligatorium för…
Läs mer

Stockholm – Situationen kring Rohingyafolket i Burma – 27 juni

Assalamu Alaikum/Fredliga hälsningar SMFR Stockholm City Kommer bjuda in Abu Kalam som kommer tala om situationen i Burma och hur Rohingya folket blir förtryckta. Abul Kalam, tillhör folkgruppen Rohinhya. Han är grundare och ordförande i The Swedish Rohingya Association(SRA) www.rohingya.se. Han är styrelsemedlem i The European Rohinhya Council(ERC) som är en Europa baserat Rohingya politiska…
Läs mer