Avslutning av MR-projektet i SMFR Väst

Avslutning av MR-projektet i SMFR Väst

Igår hade SMFR väst sista föreläsning delen i MR projektet samt avslutning av MR projektet som pågått i västra Götalands regionen i två år. Under dessa år har individer som utbildats och fått verktyg som hjälper de i deras personliga utveckling och ta ansvar och skapa nytta för andra och hjälpa andra att utvecklas. Aktivitets nivå ökade från ca 22 aktivitet per år till ca 72 aktiviteter. Individer som gått utbildningen gått från att närvara till att skapa aktiviteter.

Stort tack till alla SMFR utbildare deltagare och ledare i Smfr väst som bidragit på olika sätt. Må Allah belöna er alla stort.