Årsstämma i Kristianstad!

Årsstämma i Kristianstad!

Just nu anordnas det mängder med lokalavdelningsårsstämmor runt om i landet. Igår har SMFR Kristianstad haft sin årsstämma för 2020. SMFR Kristianstad är den lokalavdelning som under 2019 hade allra mest aktiviteter av alla lokalavdelningar – nästan 100 st till antalet!

I samband med årsstämman blev det även ett teoretiskt pass om SMFRs vision och hur SMFR jobbar bl a med teori-praktik-reflektion samt individ, organisation och samhälle utifrån en isnad-baserad kunskapstradition.

Vi tackar de som lämnar sina förtroendevalda-poster och gratulerar Baraa Hudji till fortsatt förtroende som ordförande och Amar Tahan, Ajha Abou Zur, Ali Ilfaf, Bekim Lukač, Wedad Alsanji, Maria Saeed till styrelseposterna. Må Gud välsigna er och allt ert arbete, ameen!

Nästa vecka (30/1) är det dags för fler årsstämmor i Skåne – denna gång i Helsingborg. Varmt välkommen!
https://www.facebook.com/events/477311496524842/