Årsstämma för Region Stockholms lokalavdelningar

Årsstämma för Region Stockholms lokalavdelningar

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Det har blivit dags för Muslimska Freds lokalavdelningar Stockholm City, Västra Stockholm, Södra Stockholm, Stockholm Nordväst, Stockholm Sydväst och Uppsala att arrangera sina årsstämmor för 2023. Årsstämman kommer in sha Allah att äga rum söndagen den 22 januari kl 14:00.
Tid: 22 januari kl. 14:00
Plats:https://us02web.zoom.us/j/83010562360

OBS! Notera att årsstämman sker digitalt istället för på plats som först planerat.

Varmt välkommen!