Årsbrev från Förbundsordförande

Årsbrev från Förbundsordförande

 

femårsjubileum.jpg
Salam Alaykum! (Frid vare med er)

Jag vill tacka alla ni som har stött den Muslimska fredsrörelsen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med allt ert engagemang och stöd! Med er hjälp har SMFR blivit en av Sveriges största fredsorganisationer trots vår unga ålder och att vi knappt funnits i mer än 5 år!

I år har vi lyckats arrangerat över 100 publika aktiviteter inom och utanför Sveriges gränser och haft över 300 träffar och möten runtom i landet liksom kommit upp till över 10 lokalavdelningar – och året är ännu inte över!

Tillsammans utgör vi en nagel i ögat mot alla dem som sprider hatisk och ondsint propaganda om Islam och muslimer i Sverige liksom eldar på våld, hot och hat mot muslimska böneplatser eller personer som bär sjal eller ser ut att vara muslimer samtidigt som vi bidrar till att skapa ett engagemang för en mer rättvis och fredlig värld för alla oavsett religiös åskådning eller bakgrund.

Vi är stolta att vi kan använda vår organisering för att både lyfta och förstärka en bild av muslimer som alltför sällan uppmärksammas samtidigt som vi inspirerar andra muslimer om positiva och konstruktiva sätt att engagera sig för att kunna bidra till meningsfull och långsiktig skillnad samtidigt som denna har en plats att kunna känna sig trygg i sin identitet på. En organisering som står i solidaritet med alla människor för deras förutsättningslösa tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter.

Genom SMFR kan vi kanalisera vissa delar av det goda engagemanget som finns bland svenska muslimer och se till att dem (liksom andra muslimer som inte engagerar sig hos SMFR) får credd för det engagemang som dessa ständigt bidrar med, men som ständigt förbises på grund av all den generalisering och svartmålning mot muslimer som skett de senaste decenniet på grund av slarvig journalistik av medier och en växande rasism i samhället. Vi vill genom vår existens slå fast Svenska Muslimers aktiva bidrag genom vår organisering för en positiv samhällsutveckling – i enlighet med vår slogan ”Av muslimer för Samhället”.

Genom SMFR bidrar vi till att bygga broar och tydliggöra en muslimsk värdegrund som många muslimer i Sverige och resten av världen kan identifiera sig med. Vi bygger upp en Svensk muslimsk identitet och vi ser till att muslimers kompetens tillvaratas och utnyttjas av andra samhällsbärande aktörer genom att förstärka deras kärnkompetenser och vara en plantskola för värderingsstyrda ledare.

Hjälp oss fira vårt arbete genom att se till att vi når över 3000 likes på facebook. Det kan du enkelt göra genom att bjuda in dina vänner att gilla vår sida! Ju fler som känner till vårt arbete, ju fler kommer vilja engagera sig och desto mer kommer vi kunna göra tillsammans!

Tillsammans kan vi nå målet att komma över 3000 likes på exakt samma sätt som vi tidigare genomfört uppgifter (Tydlig värdegrund, vision och organiserings/ledarskapsförmåga)!

Inför 2014 så hoppas jag att ni vågar att drömma allt vackrare drömmar och sätta upp allt mer ambitiösa mål för vad vi kan åstadkomma, samtidigt som vi alla hjälps åt med att bygga upp våra resurser för att kunna ha kapaciteten för att verkligen kunna förverkliga dessa.

Min bild av SMFR är och har alltid varit att våra viktigaste resurser ligger i våra medlemmar. Därför kommer vi att fortsätta att utöka SMFRs kapacitet genom att även i fortsättningen lägga mycket tid och resurser på utbildning och utveckling av ledare som är rotade i sunda värderingar, har förmåga att jobba i effektiva team och som förstår vikten av att jobba mot gemensamma visioner.

Jag vill avsluta med ett stort ett stort tack till alla som bidragit till att göra SMFR till den absolut främsta samhällsorienterade aktören inom det svensk-muslimska civilsamhället och till en magnet som drar till sig svenska muslimer som bär på ett starkt samhällsengagemang. Dessa bedrifter är något vi kommer bära med oss in i valåret där vi kommer att ta vårt ansvar genom att använda oss vår position för att öka liksom ge verktyg för ett konstruktivt samhällspolitiskt engagemang bland muslimer och unga i förorten – speciellt för att mota rasismens inflytande i Sverige.

Jag vill i SMFRs vägnar önska er alla en trevlig julledighet. Passa på att använda den tiden till att sprida kunskap om SMFR och vårt arbete!

Vänligen,
Yasri Khan
Förbundsordförande, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa