Arabiska kurser med SMFR runtom i Sverige!

Arabiska kurser med SMFR runtom i Sverige!

1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är Islam och SMFR arrangerar utbildningar, föreläsningar och läger med islam bland annat med fokus på islamisk världsbild. Det finns också lokalavdelningar i både Linköping och Åstorp som anordnar kurser i arabiska och Koran med lektion varje vecka. Arabiska är nyckeln till att få en djupare förståelse av Uppenbarelsen och om Koranen har Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, bland annat sagt: ”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den”. Är du intresserad att kunna ta del av denna belöning och delta på någon av dessa kurser, besök då

respektive grupp: ”SMFR Region Syd” eller ”SMFR Region Östergötland” på Facebook för mer info.