Ansträngning under islamiska glasögon

Ansträngning under islamiska glasögon

Assalamu alaykum!/Fredliga hälsningar!
Vi fortsätter med att prata om avsikt, du’aa och ansträngning men mer fokus på ansträngning. Vad behöver man för att ansträngning ska ske på ett bra sätt? Varför fokuserar islam på en människas ansträngning och inte resultat? Hur påverkar detta vår psykiska hälsa?
Denna interaktiva aktivitet kommer att ledas av Ustad Albin Jonsson – som är:
– Regionsordförande i Södermanland- Tillika verksamhetsutvecklare på kansliet i Muslimska Fredsrörelsen.
– Han har deltagit på 2 WISE och ett vinterläger som är viktiga utbildnings moment inom organisationen
– Han går på en flerårig transformativ utbildning för utbildare -för att kunna bli en certifierad utbildare på Muslimska Fredsrörelsen.
– Han studerar på teologiprogrammet på islamakademin i flera år nu.
– Rent akademiskt har han en kandidatexamen i socialantropologi
– Han har även studerat beteendevetenskap, konflikthantering och teoretisk filosofi.
Datum: 26/2
Tid: 18:00-19:00
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/89426299118