Ansök till folkhögskolekursen ”Projektledning och ledarskap”.

Ansök till folkhögskolekursen ”Projektledning och ledarskap”.

 

Anmäl ditt intresse för kursen på registrering@muslimerforfred.org senast den 20 Augusti!

Alla som är över 18 år kan ansöka om kursen! Kursen går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsjobb.

Skriv Folkhögskolekurs i rubriken med ditt namn: Skriv sedan i mailet

Namn:
Ålder:
Telefonnummer:
Mailadress:
Personnummer:

Intressebrev (varför vill du gå kursen).

Så tar vi kontakt med dig angående antagning.

__________________________________________________

Den 26 september driver SMFR en folkhögskolekurs på halvtid i Stockholm, skanstull inom ledarskap och projektledning med inriktning mot det Muslimska Civilsamhället som arrangeras av Härnösands folkhögskola .

Kursen är på deltid och är CSN berättigad.  Kursen kommer ske under 4 obligatoriska helger och resten på distans via SMFRs datasystem ”FredsNätet (FN)”.

Den muslimska fredsrörelsen är bland de ledande organisationerna i Sverige på ledarskap och ligger i absolut framkant inom det muslimska civilsamhället med längst erfarenhet inom aktivt ledarskaps- och organisationsutveckling.

Kursinformation:

Folkhögskolekurs
Ledarskap och projektledning, med inriktning mot det muslimska civilsamhället

Anordnare
Härnösands folkhögskola

Utförare
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Mål:

Kursen har som syfte att utveckla ett professionellt ledarskap och utöka kapacitet med stora kunskaper om den muslimska civila sektorn.

Utbildningen lämpar sig för personer som har eller funderar på att ta uppdrag inom det muslimska civilsamhället eller aspirerar på att jobba där eller jobba mot det muslimska civilsamhället.

Kursen lämpar sig även för de som vill göra en aktiv skillnad inom det muslimska civilsamhället och vill jobba professionellt med utveckling, projekt och verksamhet i Sverige.

Kursen är även lämplig för dem som enbart söker allmänna kunskaper inom ledarskap och projektledning på organisationsnivå.

Kursen kommer att gå igenom och ge verktyg för att förstå, bygga upp och förstärka en effektiv organisationskultur, organisationsstruktur samt projektledning.

Syfte:
Det muslimska civilsamhället har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.

Kurstyp:
Lång Kurs
Intensitet:  4 kurshelger + distanskurs via FredsNätet.

Period: Sept-Jan

Moduler

1. Organisationskultur – ledarskap, mångfald, rutiner, beteende, normer, inkludering, vision och värderingar

2. Organisationsstruktur – policies, stadgar, sanktioner, belöningar, rättsäkerhet, förutsägbarhet, normer och värderingar

3. Projektledning – Ekonomi, budget, bokföring, Projektansökningar, Projektidéer, målstyrning och uppföljning

4. Muslimska civilsamhället – Islam i Sverige, Muslimska organisationer i Sverige, muslimska rörelser, rättsskolor, muslimsk mångfald, Islam i väst, historia mål och vision

5. Egenstudier –  Eget arbete/uppgifter – Hur man använder FredsNätet.

 

Uppföljning och utvärdering:
Deltagarnas förståelse kommer att utvärderas genom grupparbeten, gruppdiskussioner, uppsatsskrivande, tentor och intervjuer.

Ni kommer att på Fredsnätet bland annat få i uppgift att:
Skriva en egen ledarskapsteori
Skriva en policy
Göra en budget
Gör en egen analys av det muslimska civilsamhället. Vad är utmaningen och vad behöver utvecklas enligt dig?
Berätta om Islam och muslimer i Sverige

 

Schema

v.39 Lördag och söndag (26-27 sept) Skanstull, Stockholm

v.40 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.41 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.42 Lördag och söndag (17-18 okt) – Skanstull, Stockholm

v.43 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.44 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.45 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.46 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.47 Lördag och söndag (21-22 nov) – Skanstull, Stockholm

v.48 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.49 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.50 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.51 Preliminärt Lördag och Söndag (19-20 dec) Skanstull, Stockholm

v.52 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.1 Eget arbete och arbete/handledning via FN

v.3 Eget arbete och arbete/handledning via FN

 

Image

10304774_751191161568549_8826866748973183283_n.jpg