Anmäl dig till SMFRs Vinterläger 2018!

Anmäl dig till SMFRs Vinterläger 2018!

 

Anmäl dig till SMFRs vinterläger 24-31 december!

SMFR har de 2 senaste åren arrangerat ett vinterläger med lärda från Malaysia och om knappt en månad är det återigen dags – detta år med ett ännu mer spännande innehåll!

Vinterlägret kommer innehålla föreläsningar som ökar förståelsen av islamisk världsbild och de andliga aspekterna av tron och hur detta kan implementeras i Sverige. Under denna vecka får du därmed möjlighet att öka din kunskap och förståelse i ämnen såsom islamisk teologi och viktiga principer i islamisk rättslära. För mer info om själva programmet: http://wintercamp.muslimerforfred.org/about-the-course/

SMFR är oerhört glada att kunna arrangera detta läger med så pass kunniga lärda. De som kommer undervisa är shaykh Salahuddin Barakat och Prof. Wan Suhaimi som båda sitter i SMFRs religiösa råd samt ustadh Syed Muhiyuddin. För mer information om våra föreläsare: http://wintercamp.muslimerforfred.org/instructors/

SMFRs ambition är att skapa en större förståelse av olika världsbilder vari det finns både skillnader och likheter samt olika perspektiv att tolka och förstå världen. Syftet är att föreläsningarna och seminarierna ska öka förståelsen av kunskapskultur och stärka den traditionella kunskapen bland framtida ledare i Sverige.

Programmet hålls på engelska med möjlighet till förklaring av vissa delar på svenska.

Anmäl dig innan 30 november och ifall din ansökan godtas så blir priset 3000 kr. I priset ingår utöver utbildning även mat och boende! Lägret arrangeras på Sigtuna Folkhögskola som har ett vandrarhem av bra standard i samma byggnad. Registrering efter 30 november innebär att man får betala ett pris på 3500 kr. Anmäl sker nedan på denna länk: http://wintercamp.muslimerforfred.org/registration/