Almedalen 2019

Almedalen 2019

Assalamo Aleikom och fredliga hälsningar,

Under Almedalsveckan på Gotland den 29 juni till den 7 juli arrangerade SMFR sommarläger med 20 förtroendevalda från olika delar av Sverige. Under lägret hölls utbildning i islamisk världsbild, ledarskap och psykologi och grundläggande rättslära [Fiqh] för rening och bön av förbundsordförande Amir Dabboussi och generalsekreterare Yasri Khan.

Samtidigt som Almedalsveckan i Visby pågår deltog representanter på seminarier, workshops och satt med i paneler för att tala om bland annat andlig hälsa och interreligiös dialog tillsammans med bland annat Sensus Studieförbund, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och ACT. Samtidigt passade de förtroendevalda på att delta på intressanta seminarier som hölls av andra samt genomförde en rundringning till våra medlemmar för att fråga om de vill förnya sitt medlemskap.

Det blev en vecka fylld av kunskap, syskonskap, viktiga och givande samtal med företrädare för andra organisationer och insikter för att fortsatt utveckla arbetet och nå ut med gott i samhället.

Må Gud vägleda och förena människor i det goda, Amin!